Profil města


Liberec

vytvořeno:16.2.2008 | upraveno:13.8.2019

Adresa:LiberecGPS:50°46'12.0''N; 15°03'30.4''E[mapa]
Telefon:+420 485 243 111+420 485 101 709E-mail:info@magistrat.liberec.czinfo@visitliberec.euWeb:www.liberec.czwww.visitliberec.eu
<
image_800x500image_800x533image_534x800image_800x533image_800x533image_800x533image_800x533image_600x800image_648x800
>
Město Liberec leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Leží blízko trojmezí státních hranic s Německem a Polskem.

Akce

Kraj: Liberecký (hlavní město kraje) / okres: Liberec / obec s rozšířenou působností.

Počet obyvatel: Liberecký kraj: 441 300 obyvatel / Liberecký okres: 174 811 obyvatel / město Liberec: 104 445 obyvatel (k 31.12.2018)

Rozdělení: Území města je rozčleněno na 33 čtvrtí, z nichž 32 spravují přímo orgány města a jednu městskou čtvrť spravují orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný městský obvod.

Centrální městské orgány: zastupitelstvo města, rada města, primátor/ka města, náměstci primátora/ky, tajemník.

Městský znak: Znak Liberce tvoří stříbrný štít, na kterém je hradební zeď rubínové barvy s dvěma věžemi a cimbuřím. Zlaté veřeje brány, zavěšené na stříbrných závěsech, jsou otevřené, ale bránu do hoření poloviny uzavírá zlatá padací mříž se stříbrem kovanými špičkami. V každé věži se nachází otevřená branka, nad ní střílna a podlouhlé, křížem dělené okénko. Věže mají stříšku s cimbuřím rovněž rubínové barvy, zakončenou zlatou makovicí a modrým, vlajícím praporkem. Na zdi nad branou visí štít lazurově modré barvy se stříbrným kolem, znakem Redernů. Na cimbuří mezi věžemi stojí rozkročen zlatý lev se zlatou korunou na hlavě, s červeným jazykem a se vztyčeným ocasem.

Městská vlajka: List je tvořen dvěma vodorovnými pruhy, červeným (nahoře) a bílým (dole). V žerďové polovině je znak města ve španělském štítě. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Městské logo: Od roku 2017 má město Liberec nové logo. Autorem nového vizuálního stylu je  MgA. Ondřej Zámiš: „Maximálně jednoduchou formou jsem chtěl vyjádřit, že město Liberec je významnou moderní metropolí, která staví na bohaté historii a zároveň hledí do budoucnosti. Toto vše je symbolizováno velkým extraboldovaným L. Vedle něj se v dáli tyčí ikona celého kraje, jejíž věhlas je však světový – Ještěd – typický tvar je opět maximálně zjednodušen na šipku ^. Dohromady tak tvoří symbol, který nezabředl v minulosti a zároveň nabízí systém komunikace města s jeho obyvateli i návštěvníky.“

Partnerská města:

Amersfoort (Nizozemí)
Augsburg (Německo)
Dunkerque (Francie)
Nahariya (Izrael)
Žitava (Německo)

POLOHA LIBERCE

Liberec se nachází na severu Čech v kotlině mezi Jizerskými horami (SV) a Ještědským hřebenem (JZ). Centrum města – nám. Dr. E. Beneše leží na 50°43´ severní šířky a 15°04´ východní délky ve výšce 374 m n.m. Nejvyšším bodem je vrchol Ještědu ve výšce 1012 m n.m., dolní stanice kabinové lanové dráhy má 600 m n.m., koryto řeky Nisy je kolem 350 m n.m.

Rozloha: 10.610 ha

LIBERECKÝ VODOPIS

Liberec se rozkládá po obou březích řeky Nisy, která má čtyři hlavní zdroje. Hlavním je Lučanská Nisa, která pramení u obce Lučany na Jablonecku (kamenný pomníček), dále Novoveská Nisa, Bílá Nisa a poslední je Černá Nisa, která se k toku přidává za Libercem ve Stráži. Od pramene až po místo, kde Nisa opouští naše území, měří její tok 53 kilometry. Přehrada na Harcovském potoce byla vybudována v letech 1902-1904 jako reakce na mohutnou ničivou povodeň, která roku 1897 nemilosrdně zaplavila město. Celá stavba patří k zajímavým technickým památkám z období secese a dodnes slouží k rekreačním účelům obyvatel města. Z přirozených vodních ploch jsou nejvyhledávanější rybníčky Vesecký (tzv. Teich), Žabák nebo též Kačák v Krásné studánce, popř. rybník Seba. V letním období nabízí osvěžení také zdejší koupaliště: Vápenka, vratislavické Sluníčko  nebo Lesní koupaliště a celoročně pak bazény: klasický Plavecký bazén na Tržním nám. nebo relaxační Aquapark v Centru Babylon.

LIBERECKÁ DOPRAVA

Placené parkování je v Liberci členěno do 5 tarifních zón, nejdražší je stání v samém centru města. Parkovací lístky vydávají parkovací automaty. Motoristům jsou k dispozici rovněž parkovací domy, povětšinou umístěné u velkých nákupních center (OC Forum, NG Plaza). V Liberci lze vybrat z mnoha různých způsobů dopravy. Kapitolou samy pro sebe zůstávají liberecké tramvaje, které sviští z jednoho konce města na druhý a vybrat si přitom mohou z dvojího rozchodu kol (1000 a 1435 mm.). Při významných událostech (např. státních svátcích) jezdí historické tramvaje z Boveraclubu. Velmi neobvyklé je také tramvajové spojení mezi městy Liberec-Jablonec, kdy část úseku trati jedou cestující prakticky lesem. Kromě tramvají tvoří páteř liberecké MHD autobusy. Velký zájem turistů poutá již tradičně kabinová lanová dráha, jež dopravuje návštěvníky z Horního Hanychova až na samý vrchol hory Ještěd a je nejstarší fungující lanovou dráhou v ČR (1933). Společnost jí dělá nedaleká čtyřmístná sedačková lanovka na Černý Vrch, ve Sportovním areálu Ještěd je dále čtyřmístná sedačková lanovka Skalka a dvoumístná sedačková lanovka Nové Pláně. Vyhledávanou službou meziměstské autobusové dopravy jsou speciální sezónní spoje – v létě cyklobusy a v zimě skibusy, které dopravují sportovce i jejich výbavu do Jizerských hor. Také vlaky mají zde na severu své výhody – atraktivní je například cenově výhodná jízdenka EURO-NISSA-TICKET na vlakové spojení do příhraničí. A zatoužíte-li vidět svět alespoň na chvilku z ptačí perspektivy, vydejte se na liberecké letiště, kde se pořádají vyhlídkové lety, letecké výcviky, parašutistické seskoky ad.

LIBERECKÉ POČASÍ

Liberec leží v klimaticky mírném pásu, kde podnebí určují horská pásma, jejichž hřebeny jsou překážkou proudění vlhkého a chladného vzduchu od Atlantického oceánu, proto si město užívá poměrně hojných srážek. 

LIBERECKÉ ATRAKTIVITY

Dominantou Liberce je 1012 m vysoký Ještěd, korunovaný podivuhodnou siluetou televizního vysílače a horského hotelu (1966-1973). Autor projektu architekt Karel Hubáček byl za své dílo oceněn vysoce prestižní Perretovou cenou (1969). Druhým symbolem města je budova novorenesanční radnice (1888-1893), postavená dle projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna firmou Sachers a Gärtner. Dalším magnetem je Zoologická zahrada v Liberci z roku 1919 - nejstarší svého druhu v ČR. V současné době se specializuje na chov vzácných a v přírodě často kriticky ohrožených druhů zvířat. Pozornost si jistě zaslouží vzácní takini čínští, panda červená, nebo největší kolekce dravých ptáků v Evropě. Významným turistickým cílem města je Botanická zahrada Liberec. Zahrada byla zpřístupněna již roku 1895, dnes je jednou z nejmodernějších zahrad v Čechách a její výstavní skleníky jsou opravdovým rájem rostlin. Mezi významné liberecké atraktivity se řadí také centrum rodinné zábavy - Centrum Babylon. Jedná se o rozsáhlý zastřešený komplex vybudovaný v prostoru bývalé továrny. Hlavní turistickou atrakcí Babylonu je Aquapark, děti pak potěší zejména Lunapark – s množstvím pouťových atrakcí nebo iQpark, který je určen i pro ty nejmenší badatele. Od roku 2012 má Liberec krytý DinoPark, který je nejnovější v ČR a návštěvníkům nabízí na sedmdesát prehistorických modelů zvířat ve třiceti scénách s doprovodnými zvukovými efekty. Mezi největší atraktivity města bezesporu patří také iQlandia - moderní science centrum (otevřeno roku 2014), kde se vědou baví děti i dospělí. Deset expozic v šesti patrech, to je zábava doslova od sklepa po střechu a záruka téměř nekonečného dobrodružství. iQlandii, jejíž součástí je i planetárium, najdete naproti Centru Babylon.

LIBERECKÁ KULTURA

Divadelní umění je v Liberci prezentováno hned několika divadly. Nejznámější je Divadlo F. X. Šaldy, které se začalo stavět 6. září 1881. V současné době se na jeho jevišti střídají tři soubory, a to činohra, opera a balet. Malé divadlo funguje od roku 1989 a své diváky si získává netradičním pojetím inscenací, což umožňují především mobilní kulisy i hlediště. Převážně dětem jsou určena loutková představení Naivního divadla, jenž vzniklo v roce 1949 a je také pořadatelem vyhlášeného festivalu profesionálních loutkových divadel - Mateřinka. Významným kulturním centrem města i celého regionu je Krajská vědecká knihovna. Díky miliónovému literárnímu fondu, rozsáhlým sbírkám norem, hudebnin, map a přístupem do on-line informačních databází představuje skutečně vydatný zdroj informací. Mezi další významná kulturní zařízení patří především: Kulturní a společenské centrum Lidové sady a Dům kultury Liberec, kde se konají koncerty, společenské akce, plesy a výstavy. Důležitým kulturním zařízením se stala rovněž liberecká Home Credit Arena. Díky velké kapacitě a moderní technice se v ní konají mnohé kulturní akce nejen regionálního, ale i republikového a nadnárodního charakteru. V roce 2010 bylo otevřeno Kulturní centrum Vratislavice, které nyní láká diváky na divadelní představení, plesy, koncerty a další kulturní akce. Důležitým článkem kultury v Liberci je Severočeské muzeum, které je nyní ovšem z důvodu probíhající rekonstrukce až do listopadu 2020 pro návštěvníky nepřístupné. V roce 2014 bylo v Liberci otevřeno Technické muzeum, které sídlí v areálu libereckého výstaviště a návštěvníkům v rámci expozic prezentuje historické automobily, motocykly a řadu předmětů technického charakteru, které mají vztah k regionu Liberecka. Od roku 2016 mohou fandové automobilismu navštívit také rodný dům Ferdinanda Porscheho v Liberci ve Vratislavicích. Moderně pojatá expozice interaktivně zapojuje návštěvníky do poznávání světa techniky, bohaté historie i budoucnosti mobility. A do třetice z automobilistického ranku – ve Vratislavickém pivovaru je Automuzeum, které představuje soubor automobilů s motory vzadu (otevřeno příležitostně). Významnou změnou prošla Oblastní galerie Liberec, která přesídlila do prostor zrekonstruované budovy původních libereckých lázní. Oblastní galerie se může pochlubit stálou expozicí českého umění od 16. století do současnosti, expozicí věnovanou sběrateli a mecenáři Heinrichu Liebiegovi, expozicí nizozemského malířství 16.-18. století a interaktivní expozicí, která je cílena na děti. Ve sklepních prostorách liberecké radnice sídlí Expozice „Zapomenuté dějiny města Liberce“, kde jsou místnosti tematicky rozděleny a věnují se sedmileté válce, zajateckému táboru, hornictví na Liberecku a nejstarším dějinám Liberce.

Své „místo na slunci“ si ve městě vydobylo i několik pěveckých sborů, z nichž nejznámější je pěvecký sbor Severáček. Dalšími jsou např. Rosex, Kvintus, Cantemus nebo pěvecký sbor Ještěd. Co se hudební oblasti týče, může se Liberec chlubit i hudebními skupinami jako jsou: Těla, Jarret, Krucipüsk, Hush, Nobody knows, R+Members club, 20 deka duše, Exil 51, The Scoffers a další. V Liberci působí také orchestr Big Ó Band nebo Taneční orchestr Vladimíra Jánského, Domestic, Bohemia Univerzal Band a Big Band ZUŠ. Milovníkům filmů slouží v Liberci dvě multikina Cinestar (OC Nisa ) a Cinema city (OC Forum). Po několikaleté odmlce bylo díky práci sdružení „Zachraňme kino Varšava“ opět otevřeno stejnojmenné kino v centru města.

LIBERECKÝ SPORT

Vzhledem ke své poloze mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem nabízí Liberec celoročně ideální podmínky pro mnoho druhů sportu. Jizerské hory jsou vyhledávanou lokalitou pro běžecké lyžování a díky Nadaci Jizerská o.p.s., která o tratě pečuje, je lyžařům k dispozici kolem 180 km upravovaných tratí. Jizerky ovšem poskytují kvalitní zázemí i pro sjezdové lyžování a snowboardisty, kterým je k dispozici skiareál Bedřichov, skiareál Severák a skiareál Tanvaldský Špičák. Jizerské hory nabízí i další atrakce – jako např. jízdu na bobové dráze (Janov n. Nisou), snowtubing apod. V létě jsou zase ideálním místem pro pěší turistiku, cykloturistiku a nabízí rovněž trasy vhodné pro vozíčkáře, kterých mohou samozřejmě užívat i např. rodiny s kočárky apod. Ski areál Ještěd nabízí v zimě lyžařům a snowboardistům tratě všech druhů obtížnosti, sportovcům dále slouží skokanské můstky HS 134 a HS 100. V létě je areál Ještěd pro množství turistických tras vyhledáván pěšími turisty a cyklisté zase oceňují zdejší bikepark. Dalším sportovištěm je Rekreační areál Vesec, který je k dispozici všem zájemcům z řad veřejnosti. Areál tvoří 3 nezávislé okruhy se 3 stupni obtížnosti. Areál je využíván celoročně, v zimě jej navštěvují běžkaři, v letní sezoně jsou zase asfaltové cestičky vhodné pro cyklistiku i pro in-line brusle. Součástí Ještědsko-kozákovského hřebenu je kopec Javorník, kde se nachází Rekreačně-sportovní areál Javorník, jehož součástí je i restaurace Obří sud. Součástí areálu je bobová dráha, která je v provozu celoročně, stejně tak, jako sousední čtyřsedačková lanová dráha. Kromě přirozených přírodních lokalit poskytují sportovcům prostor pro vyžití i mnohá sportoviště uměle vybudovaná. Nejvýznamnější z nich je liberecká multifunkční hala pod názvem Home Credit Arena. Tato moderní hala s kapacitou až 9000 diváků slouží jako sportovní zařízení a zároveň je místem pro pořádání významných kulturních a společenských akcí. Arena nabízí vhodné prostory pro mnohé druhy sportu: hokej, tenis, basketbal, volejbal, florbal, krasobruslení, atletiku atd. Ve Vratislavicích nad Nisou je sportovcům k dispozici víceúčelové sportovní hřiště – pod názvem hřiště Na Rozcestí, které nabízí plochy pro řadu dalších druhů sportu – jako např. fotbal, basketbal, volejbal, plážový volejbal, tenis, stolní tenis apod. Vyhledávaným sportovištěm je rovněž Plavecký bazén na Tržním náměstí, který krom skvělých podmínek pro kondiční plavání a unikátní potápěčské věže nabízí i 50m bazén s 8 dráhami, výukový bazén 25 m, dětský bazén 12,5 m, vířivky, kryté tobogány 107 a 150 m – divokou řeku a také množství doplňkových služeb – např: spinning nebo wellness a beze zbytku tak naplňuje svá 4 hesla: „trénink, kondice, zábava, zdraví“. Přímo ve městě Liberci je celá řada různých sportovních klubů, z nichž bezkonkurenčně největší počet fanoušků si přivlastňují: FC Slovan Liberec a HC Bílí tygři Liberec a VK Dukla Liberec. Kluby dosahují výborných výsledků a pravidelně obsazují první místa tabulek. Mnoho sportovních oddílů zastřešuje TJ Lokomotiva Liberec, která za dobu svého působení odchovala i řadu mistrů České republiky a někteří z jejích sportovců zamířili také do reprezentačních mužstev. Samotné tělovýchovné jednoty a sportovní kluby libereckého regionu pak sdružuje Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace.

LIBERECKÉ PAMÁTKY

Liberec je relativně mladé město, jelikož se první písemné zmínky o něm objevují teprve roku 1352. Ani zdaleka se tedy nemůže pochlubit mnohasetletou historií jako např: Frýdlant, Hrádek či Český Dub (vše 13. st), ovšem díky výhodné poloze u obchodních cest začal nabývat na důležitosti, až nakonec své „rivaly“ předběhl a stal se nejdůležitějším městem celého kraje. Jeho významu pak odpovídalo množství honosných, převážně novorenesančních, budov: zámek (1583-1587, kaple 1604-1606, různé přestavby), radnice (původní 1603, nová 1888-1893), divadlo (1881-1883), kostely, muzeum (1897-1898), lázně (1901-1902), atd., které dodnes představují klenoty města. Půvabná je rovněž Liebiegova vila (1897), která zdobí Jabloneckou ulici nebo pozoruhodná stavba Liberecké výšiny (1900-1901) na úpatí Jizerských hor, na jejíž vybudování bylo záměrně použito zdivo získané ze zbořených středověkých domů v Norimberku. Chcete-li načerpat trochu atmosféry minulých časů, vydejte se s námi na procházku Liebiegovým městečkem, kde vznikla v letech 1911-23 romanticky pojatá kolonie bytů pro zaměstnance Liebiegovy textilky a bez výraznějších změn přečkala až do dnešních dní nebo podél Masarykovy třídy, kterou lemují vily, jež vás určitě okouzlí svou noblesností. Z objektů, které věrně zobrazují dobu svého vzniku jmenujme ještě tzv. Šolcův dům (1771), který je skvělou ukázkou řemeslné práce (dnes je sídlem Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor) a Valdštejnské domy (1678-1681), jež jsou nejstaršími dochovanými domy v Liberci a které najdete přímo v centru města - v těsném sousedství SPŠ Stavební. Svou architekturou je rovněž unikátní tzv. Strossova vila (1923-25) – dnes sídlo Krajské hygienické stanice.

LIBERECKÁ ARCHITEKTURA SOUČASNOSTI

Zajímavé stavby a objekty ovšem ani zdaleka nejsou výsadou jen časů minulých. Během posledních několika let bylo v Liberci postaveno mnoho budov, které jsou ukázkou moderní architektury - některé dokonce získaly i prestižní ocenění. Nová výstavba nebytových objektů se ve větší míře soustředí především do tzv. dolního centra města, které v průběhu několika málo let získalo zcela novou tvář. V ulici Pražská (která je s Moskevskou souběžná) oprášili architekti slávu původně velmi známého Obch. domu Brouk a Babka, kterému dali nový vzhled ve stylu jeho prapůvodní podoby. Ve Frýdlantské ulici se zase pyšně tyčí moderní budova Základní umělecké školy, která byla vyhlášena stavbou roku 1995. Jen pár desítek metrů v ulici Rumjancevova můžeme navštívit elegantní stavbu Krajské vědecké knihovny s včleněnou synagogou (r. 2000). Stavba byla vybudována za finanční spoluúčasti německé strany na místě, kde byla nacisty vypálena synagoga původní. Proto je objekt nazýván „Stavbou smíření“ a bez zajímavosti jistě není ani to, že stavba synagogy je jediná na území ČR od druhé světové války. Netradiční vzhled má rovněž další novostavba – tentokráte Informačního centra Technické univerzity (2007), kterou najdete v areálu univerzity na Studentské ulici. Významným „příspěvkem“ ke kulturnímu a sportovnímu životu města bylo postavení liberecké multifunkční haly pod názvem Home Credit Arena, která byla slavnostně uvedena do provozu v září 2005, získala ocenění Stavba roku 2006. Důstojné kulturní zařízení získal i městský obvod Vratislavice nad Nisou, kde bylo 10.10.2010 otevřeno Multifunkční kulturní centrum, které díky datu zprovoznění bývá občas označováno lidovým názvem „Desítka“ a pro svou originální architekturu se stalo stavbou roku 2011 Libereckého kraje. Další výstavba nových objektů však i nadále rychlým tempem pokračuje, proto se v ulicích Liberce budete i v budoucnu setkávat s netradiční architekturou, která vás jistě v mnohém zaujme.

LIBERECKÉ ŠKOLSTVÍ

Liberec disponuje školskými zařízeními všech typů. O mateřské a základní školy pečuje statutární město Liberec, školy střední a učiliště spadají pod Krajský úřad Libereckého kraje, vysoké školství pak náleží přímo pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vysoké školství je v Liberci zastoupeno Technickou univerzitou. Zajímavou možností studia je tzv. centrum dalšího vzdělávání (označované také jako univerzita třetího věku), které nabízí možnost zájmového studia pro občany starší 50 let. Péči o malé a šikovné školáky se věnuje Základní umělecká škola (ZUŠ), která rozvíjí jejich talent v oborech: Literárně-dramatický, výtvarný, taneční a hudební. ZUŠ nejenže vychovává téměř 2000 žáků ve věku od 5 do 26 let, ale budova této školy byla v roce 1995 vyhlášena Stavbou roku České republiky. Škola působí jako metodické centrum, pořádá a organizuje koncerty, výstavy a soutěže. Dalším školským zařízením je Dům dětí a mládeže Větrník, který poskytuje zájmové vzdělávání dětem, žákům i studentům, nabízí cca 100 kroužků, oddílů, kurzů, klubů a organizuje zároveň i příležitostné akce pro veřejnost. Na závěr této kapitoly je třeba ještě zmínit Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, jehož posláním je vytváření nabídek, realizace a koordinace celoživotního vzdělávání nejen na území regionu, ale také České republiky. V rámci své činnosti pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti. Věnuje se rovněž poskytování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Připravuje, koordinuje a realizuje regionální, národní, ale i mezinárodní projekty a programy.

LIBERECKÝ PRŮMYSL

Liberecký průmysl se v historii prosadil zejména zásluhou textilní výroby, kdy např. rodina Liebiegů vybudovala v Liberci ve své době jeden z největších průmyslových podniků v celém Rakousko-Uhersku. Po vzniku samostatné republiky došlo z důvodu zmenšeného trhu a dalších vlivů ke stagnaci, přesto však i nadále zůstávala textilní výroba pro Liberec charakteristickým znakem. Po sametové revoluci, která přinesla zásadní změny ve všech oblastech života (průmysl nevyjímaje), došlo k jednoznačnému přerodu výroby. Textilní oblast nemohla vzdorovat přílivu zboží ze zahraničí, čehož výmluvným dokladem je např. ukončení činnosti zdejší mamutí firmy Textilana, a.s. Naopak rozmach prožívá automobilový průmysl, zejména výroba součástek a náhradních dílů do automobilů. V současnosti je srdcem výroby tzv. Průmyslová zóna Liberec – Jih v jihozápadní části Liberce, kde během krátké doby vyrostlo několik výrobních závodů. V severozápadní části města vznikla v pořadí druhá zdejší průmyslová zóna - tzv. Průmyslová zóna Liberec – Sever. Zájemcům o podnikání nabízí pomoc Jednotné kontaktní místo (JKM) při Magistrátu města Liberec, které poskytuje informace o možnostech podnikání na území ČR i v dalších zemích Evropské unie, zemí EHP a Švýcarska. Pomocnou ruku a především poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností nabízí Krajská hospodářská komora Liberec, která spolupracuje s Českou agenturou na podporu obchodu/CzechTrade. Od roku 2017 je otevřen tzv. Evropský dům, kde sídlí organizace zabývající se evropskými dotacemi. Najdete zde např. Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Agenturu pro podnikání a inovace, Euroregion Nisa, EUREX CZ, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Eurocentrum Liberec, Agenturu regionálního rozvoje a další.

LIBERECKÁ PŘÍRODA

Liberec a jeho okolí oplývají mnohými mineralogickými a geologickými zajímavostmi. Typickou horninou pro Liberec je žula. Dnes je v provozu pouze lom v Ruprechticích. Ještědské pohoří je tvořeno především z křemence. V okolí Hanychova se těžíval vápenec. Ještědský hřbet v sobě dokonce skrývá i několik jeskynní a puklin - všechny jsou však nepřístupné a jejich prostory si tak krom speleologů oblíbili zejména netopýři. Město a okolí je bohaté na vzácné přírodní lokality. Jsou zde vyhlášeny Národní přírodní rezervace (např. Jizerskohorské bučiny), Národní přírodní památky, mnohé Přírodní rezervace (např. Hamrštej), Přírodní památky (např. Terasy Ještědu), Chráněná krajinná oblast Jizerské hory a Přírodní park Ještěd. Známá Zoologická a Botanická zahrada pak představují především zástupce cizokrajné flory a fauny (viz kapitola liberecké atraktivity). 

V pozdních jarních měsících je město opravdu přímo zaplaveno mohutnými keři pěnišníků, což je shodný ovšem daleko snáze vyslovitelný výraz pro rododendrony. Zdejší kyselá půda jim zřejmě natolik svědčí, že se za ni odvděčují krásnými obrovitými květy a omamnou vůní. Aktivní ochrannou přírody a ekologickou výchovou se v Liberci a okolí zabývají občanská sdružení Děti Země Liberec a Český svaz ochránců přírody s Ekocentrem Armillaria, Společnost přátel přírody Čmelák, Jizersko-Ještědský horský spolek aj. Pečují o cenné lokality s výskytem chráněných a ohrožených druhů, mapují a likvidují porosty invazních rostlin (křídlatka), účastní se vzdělávací a osvětové činnosti (Evropská noc pro netopýry, Světový festival ptactva), budují naučné stezky v Harcově, Lidových sadech, Vesci atd., jež upozorňují na místní přírodní zvláštnosti a nabádají k jejich k ochraně. Při Zoo Liberec je zřízeno městské Středisko ekologické výchovy DIVIZNA, které poskytuje kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, a to zejména v oblasti realizace ekologických výukových programů pro školní kolektivy a pořádání odborných seminářů, exkurzí a tvořivých dílen pro studenty a další zájemce. Pod Zoo Liberec patří rovněž záchranná stanice v rámci centra ARCHA, jež poskytuje pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům, tj. takovým jedincům, kteří jsou v důsledku zranění, nemoci či jiných okolností dočasně či trvale neschopni přežít ve volné přírodě ve spádové oblasti Liberec, Jablonec n. Nisou, Frýdlant.