Historie


Historie města Liberce

← Zpět
vytvořeno:6.8.2010 | upraveno:10.10.2019

<
image_200x314image_150x97image_200x126image_200x311
>
Přesné datum založení Liberce známo není, poprvé je město (osada) písemně zmiňováno roku 1352. Prvními významnými majiteli Liberce byli Bibrštejnové, kteří roku 1278 koupili frýdlantské panství od Přemysla Otakara II. Po vymření Bibrštejnů zakoupili frýdlantské panství i s Libercem roku 1558 Redernové, kteří velmi významně přispěli k rozvoji města (výstavba kamenných staveb – kostel sv. Antonína, zámek, pivovar, původní radnice, vznik soukenického cechu). Roku 1560 bylo Liberci uděleno významné privilegium – právo vařit pivo, roku 1577 císař Rudolf II. povýšil Liberec na město a udělil mu pečeť a městský znak. Redernové opustili frýdlantské panství po bitvě na Bílé hoře roku 1620. Poté přešla správa panství na slavného vévodu a vojevůdce Albrechta z Valdštejna (rok 1622) a po jeho smrti roku 1634 na rod Gallasů (později Clam-Gallasů).

I přes válku v roce 1757 mezi vojsky císařovny Marie Terezie a pruskou armádou se město hospodářsky významně rozvíjelo a století 19. proběhlo v Liberci ve znamení textilního průmyslu. Roku 1818 přišel do Liberce Johann Liebieg coby tovaryš a díky velké píli a obchodní zručnosti se jím založená firma stala textilním gigantem a z Liberce bylo centrum textilního průmyslu celého Rakouska-Uherska. Také další členové rodu Liebiegů zanechali v dějinách Liberce nesmazatelné stopy (rozsáhlé sbírky umění, nové stavby, první automobil v Čechách apod.). V polovině 19. století byl průmyslový Liberec druhé nejlidnatější město v Čechách.

Počátek 20. století byl jednoznačně „zlatým věkem“ starého Liberce. Pozitivní rozvoj města ovšem ukončila druhá světová válka. Po válce bylo liberecké obyvatelstvo německého původu přesídleno do Německa a následné nastolení komunismu přineslo pouze další stagnaci. Po změně režimu roku 1989 došlo postupně k zásadní proměně průmyslu, kdy v Liberci zanikla výroba textilní a do popředí se dostal průmysl automobilový a také zcela nová odvětví – např. nanotechnologie. Celé město zasáhla dynamická proměna, kdy se nejen budovaly nové stavby a infrastruktura, ale zároveň prošly úspěšnou rekonstrukcí i památky z dob dávno minulých.