V Zoo Liberec se narodila velmi vzácná zebra!

V Zoo Liberec přišlo na svět mládě vzácné zebry bezhřívé – jednoho z nejvíce ohrožených zvířat naší planety. 

Mládě zebry v Zoo Liberec

Obrovská radost zavládla na úseku stájí v liberecké zoo ve čtvrtek 23. února. V ranních hodinách tam přišlo na svět mládě zebry bezhřívé, která se řadí mezi nejvíce ohrožené savce na světě. Zoologové již potvrdili, že se jedná o samičku. Pokud se podaří malou klisnu odchovat, bude velice cenným přírůstkem pro posílení populace a záchranu tohoto ohroženého taxonu před úplným vyhubením.

Zebra bezhřívá je jedním z pěti poddruhů zebry stepní. Ve volné přírodě se vyskytuje už jen na území severní a severovýchodní Ugandy, kde podle odhadovaných počtů žije posledních 300–400 jedinců.

V současné době chová zebry bezhřívé jen 10 zoo na celém světě a celá populace chovaná v lidské péči čítá pouhých 38 jedinců.

Malou zebru mohou návštěvníci Zoo Liberec pozorovat (společně s celým stádem) ve venkovním sdíleném výběhu s žirafami Rothschildovými, kam v případě příznivého počasí chodí každý den.

Mezi další přírůstky, které přišly v liberecké zoo na svět v tomto roce, patří například i mládě antilopy koňské, buvolce běločelého, takina čínského, paviána pláštíkového nebo šest pelikánů bílých.

Text: Zoo Liberec, foto: Marta Doležalová