Hráz přehrady je od března nepřístupná

Na přehradě Harcov probíhá od podzimu 2022 rozsáhlá rekonstrukce. Povodí Labe se snažilo nechat komunikaci na hrázi přehrady Harcov na počátku rekonstrukce co nejdéle přístupnou. V březnu však začnou přípravné práce na samotné hrázi a začne se i zde pohybovat stavební technika. 

Od středy 1. 3. 2023 je proto koruna hráze na vodním díle Harcov uzavřena.

Přehrada Harcov

Informace: Povodí Labe