Obchodní dům Baťa


V třicátých letech byly už téměř všechny domy v Pražské ulici přestavěny 
a posunuty za novou regulační čáru, pouze na dolním konci při jejím vyústění do Soukenného náměstí zůstával ještě jeden nárožní dům vystupující a zužující tuto tehdy již poměrně značně frekventovanou ulici. Jednalo se o patrový dům čp. 23-IV, postavený v roce 1857, jehož majitel, český obchodník Jan Mráz, v něm úspěšně provozoval železářství. Dům byl obrácen štítem ukončeným polovalbou do Soukenného náměstí, v roce 1881 bylo k němu přistavěno třípodlažní křídlo směrem do ulice zvané tehdy Hablau (dnešní Revoluční).

bata_dum

Když si firma Baťa, výrobce obuvi ve Zlíně umínila, že také v Liberci, podobně jako v jiných významnějších městech, vybuduje svůj obchodní dům, podařilo se jí koupit od pana Mráze dům na Soukenném náměstí a postavit na jeho místě v letech 1931-1932 devítipodlažní objekt ze skla, železobetonu a oceli, s nápadnou architekturou charakteristickou pro Baťovy obchodní domy po celém světě. Stavěla ho liberecká firma ing. Fanta a spol., projekt vypracovala Baťova projekční kancelář pod vedením architekta Vladimíra Karfíka. Původní záměr firmy Baťa získat pro výstavbu také sousední domy čp. 19, 20, 21, 22-IV se však tehdy nepodařilo.

Baťův obchodní dům s obuví v Liberci je typickou ukázkou konstruktivisticko-funkcionalistické architektury, silně ovlivněné pracemi francouzského architekta Le Corbusiera, jednoho z odborných poradců firmy Baťa. Je nápadný svým zaobleným nárožím, výhodným na silně frekventovaném místě. Jeho celková hmota je ukončena dvěma ustupujícími podlažími. Vstup do obchodního domu je umístěn na nároží a z ulice Revoluční.

Dům obuvi vysoko převýšil okolní zástavbu bez ohledu na další napojení na sousedy. Je současně ukázkou určité zvůle silného investora, která se předtím objevila už při výstavbě paláce Dunaj a domu čp. 26-III s kavárnou. Všechny tři uvedené výškové objekty daly Soukennému náměstí zcela nový výraz a do značné míry ztížily další urbanistické přetváření tohoto novodobého dolního centra Liberce.

Obtížnost zapojení obchodního domu Baťa do okolní zástavby se projevila v roce 1966, kdy při zamýšlené adaptaci některých starých domů na severní straně Revoluční ulice došlo k jejich destrukci a byly proto nahrazeny novým obytným domem s obchody v nejnižších dvou patrech. Přestavba byla provedena v letech 1966-1968. Jeho spojení s obchodním domem Baťa zůstalo však nedořešené.

Text: Liberecké domy hovoří II. díl, Ing. arch. Svatopluk Technik, rok 1993

Fotografie: archiv SML, p. Mauder