Archí­v kategorií: Liberecké domy hovoří


Harcovská škola

Kdysi samostatné obce Starý Harcov dnes Liberec XV a Nový Harcov, Liberec XIV leží v malebném údolí Harcovského potoka. O Starém Harcovu je první známá písemná zmínka z roku 1522, Nový Harcov je uváděn později, až roku 1682. Katastrální území Starého Harcova má nezvykle velkou rozlohu. Na straně západní zasahuje až do Lidových sadů a k Ruprechticím, na […]
skola_harcov

plzenka

Plzeňská restaurace

Podobně jako Havlov, nejstarší liberecká osada vzniklá u přechodu přes Harcovský potok, měla i hoření německá osada, kdysi zvaná Rychemberk, s tržištem v místě dnešního Benešova náměstí, svoje vlastní, tehdy běžné občanské vybavení. Patřily k němu v první řadě kovárny, ale i hostince, především ty, jež se nacházely při staré obchodní cestě procházející Libercem z Čech do Lužice a dále […]

Naivní divadlo

Patří ke kulturním zařízením, jež proslavila Liberec i za hranicemi naší vlasti. V Moskevské ulici, kde divadlo účinkuje, si roku 1620 koupil bednář Michal Prade domek, nepochybně dřevěný, který později dostal číslo popisné 32-IV. Stejné nese dnešní hlavní budova Naivního divadla. Podobně jako ostatní domy ve středu města byl i tento několikráte přestavován, zejména, když v něm […]
naivni_foto

kavarna_posta

Kavárna Pošta

Ještě v polovině 19. století byly poštovní zásilky dopravovány do Liberce spěšnými poštovními vozy taženými koňmi. Když byl poštovní úřad přeložen blíže k zámku do Zámecké, dnešní Felberovy ulice, přijížděly poštovní vozy na prostranství před zámkem, tam, kde je dnes parčík spořitelny. Na čerstvé zprávy tu netrpělivě čekali hlavně obchodníci, podnikatelé i spekulanti. Aby se jim lépe […]

Šaldův rodný dům

Úsek ulice Sokolské, v níž se rodný dům spisovatele a kritika F. X. Šaldy nachází, byl původně součástí ulice Frýdlantské. Tudy vedla v minulosti stará obchodní cesta z Čech do Lužice. Větší stavební ruch se zde projevuje až v druhé polovině 19. století v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu v Liberci. Jednou z prvních staveb zde postavených byl právě dům čp. 354-I barvíře […]
salda_dum2

cerny_kun

Restaurace Černý kůň

Mezi staroliberecká občerstvovací zařízení bezesporu patří také restaurace Černý kůň čp. 108-I. Má jedinečné umístění na Nerudově náměstí, původně Hrnčířském, jež tvořilo střed celé nové části Liberce zvané Filipovo město, založené v druhé polovině 18. století majitelem panství Kristiálněm Filipem Clam-Gallasem, po němž bylo pojmenováno. Jeho výstavbu vedl panský stavitel Jan Josef Kuntze, rodák z Hrádku nad […]