Archí­v kategorií: Liberecké domy hovoří


Pojišťovna

    Před zámkem v ulici Zámecké, dnešní Felberově, byly už v 18. století postaveny tři panské budovy ohraničující menší prostor pozdějšího Zámeckého náměstí. Jedna z nich s čp. 2-V sloužila k ubytování panského inspektora, ve druhé čp. 3-V bydleli další zaměstnanci vrchnosti a ve třetí čp. 4-V se nacházely kanceláře. V letech 1884-1892 byl v domech čp. 2-V a 3-V umístěn poštovní […]
pojistovna_J. Zeman

dum_u_zelenaho_stromu

Dům U zeleného stromu

Na dolním konci Moskevské ulice, kdysi zvané České, stojí zajímavě orientovaný dům čp. 131/IV. Svou boční stranou se obrací do ulice Moskevské, hlavním průčelím se vstupem do Malé Moskevské. Touto ulicí přicházela do Liberce kdysi stará zemská cesta z vnitra Čech. A právě v těchto místech, blízko přechodu přes Harcovský potok, vznikla nepochybně první osada na území […]

Kaplička sv. Vavřince

Tato zajímavá stavbička stojí uprostřed zastavění kdysi samostatné obce Pilínkova, od roku 1976 Liberce XXIV. Je úzce spojena s jeho historií. Obec Pilínkov je poprvé jmenována roku 1544 v německy psaných knihách jako Hennersdorf. Tento název dali obci nejspíše němečtí přesídlenci ze sousedního Německa, kde je dodnes několik obcí podobného jména. Z okrouhlicového, typicky slovanského založení obce dá […]
kaplicka_vavrinec

kavarna _nisa

Dům Nisa

Na nároží ulic Barvířské a Široké stával kdysi městský mlýn a pila, pravděpodobně první výrobny v historii Liberce vůbec. Dal ho v roce 1559 postavit za Redernů panský správce města Joachim Ulrich z Rosenfeldu. Jeho kola poháněla voda přiváděná náhony z Harcovského potoka a z Nisy, které se spojovaly v nádrži umístěné v místech před dnešním obchodním domem Ještěd. Společným korytem procházela […]

Spořitelna

Liberecká spořitelna zahájila svou činnost už v roce 1854. Teprve roku 1887 získala vlastní dům čp. 12/IV v Zámecké, dnešní Felberově ulici, který stál na místě dnešní budovy spořitelny. Také zde se záhy ukázalo, že stará budova nevyhovuje stále rostoucímu zájmu libereckých střádalů a po dlouhých úvahách došlo přeci jen k výstavbě nového objektu. Projekt na něj vypracovali […]
sporitelna

kostel-harcov

Kostel v Harcově

Na východní straně Liberce v údolí sevřeném kopci a protékaném Harcovským potokem s jeho přítoky, leží kdysi samostatné obce Starý a Nový Harcov, které se od roku 1939 staly součástí Velkého Liberce. Starý Harcov se poprvé uvádí v roce 1522 ve frýdlantské městské knize jako Hartmannsdorf, tedy ves Hartmannova. Založili ho pravděpodobně osadníci, kteří se sem přistěhovali ze […]