Archí­v kategorií: Liberecké domy hovoří


Kostel v Ostašově

Ostašov, dnes Liberec XX, představuje s Horní Suchou, Libercem XXII jeden sídelní celek vzniklý bez společného urbanistického záměru. Pro jejich utváření byly v minulosti rozhodující jednak komunikace probíhající územím na východním úpatí Ještědského pohoří, dále pak potok protékající mezi oběma obcemi, představující současně hranici jejich katastrálních území, kdysi i panství Grabštejnského a Libereckého. Jakýsi střed společný pro […]
kostel_ostasov3

u_pelikana

Dům U Pelikána

Koncem 18. a počátkem 19. století se začaly dřevěné domy v Liberci měnit na zděné. Na jejich místě vznikaly roztomilé klasicistní stavby, jejichž průčelí často zdobily reliéfy, ozdoby ze štukové omítky, plastiky, vstupy dostávaly orámování kamenicky opracovanými zárubněmi. Vytvářel se jakýsi typ libereckého zděného měšťanského domu. Nejdříve se pochopitelně objevily ve středu města, kde bydleli zámožnější […]

Domov mládeže pro chlapce

Rozložitá budova domova mládeže pro chlapce čp. 831-I v Zeyerově ulici vyniká nad údolím řeky Nisy v panoramatu Liberce. Jeho secesní architektura dokládá, že byl postaven počátkem 20. století. Z archívních pramenů se dovídáme, že tato budova sloužila původně k ubytování chudých, přestárlých a nemohoucích obyvatel Liberce vyžadujících stálou péči. Starost o podobné občany města se projevovala už v 16. […]
domov_mladeze

zamek1

Liberecký zámek

Zámek je jednou z prvních zděných staveb v Liberci. Dali ho postavit na místě staršího panského domu tehdejší majitelé frýdlantského panství bratři Kryštof a Melchior z Redernů v letech 1582–1587. Podle nejstaršího vyobrazení z konce 17. století, jež se zachovalo na víku skleněného poháru, jednalo se o poměrně jednoduchou renesanční stavbu. Její sedlovou střechu ukončovaly na obou stranách vysoké profilované […]

Bývalý špitál

Pro opuštěné a nemohoucí obyvatele Liberce dala paní Kateřina z Redernů (1600 – 1612) postavit v roce 1607 útulek – špitál v dolní osadě na místě, kde dnes stojí Anenský dvůr čp. 391 – IV. Byla to budova dřevěná, patrová, pouze pro šest obyvatel. Další majitel panství Václav z Gallasu ho dal roku 1755 zcela přestavět na zděný a […]
spital3

kostel_jana_nepomuckeho

Kostel v Janově Dolu

Janův Důl je jednou z nejmladších obcí v okolí Liberce. Vznikl v letech 1704 -1705 a byl pojmenován na počet svého zakladatele hraběte Jana Václava z Gallasů, majitele libereckého panství. Domy jednotného vzhledu byly seřazeny ulicovým způsobem po obou stranách Zlatého, či Janovodolského potoka a souběžné cesty. Byly vesměs přízemní, dřevění, roubené orientované štíty k cestě. Na každém bylo umístěno […]