Archí­v kategorií: Liberecké domy hovoří


Dům Nisa

Na nároží ulic Barvířské a Široké stával kdysi městský mlýn a pila, pravděpodobně první výrobny v historii Liberce vůbec. Dal ho v roce 1559 postavit za Redernů panský správce města Joachim Ulrich z Rosenfeldu. Jeho kola poháněla voda přiváděná náhony z Harcovského potoka a z Nisy, které se spojovaly v nádrži umístěné v místech před dnešním obchodním domem Ještěd. Společným korytem procházela […]
kavarna _nisa

sporitelna

Spořitelna

Liberecká spořitelna zahájila svou činnost už v roce 1854. Teprve roku 1887 získala vlastní dům čp. 12/IV v Zámecké, dnešní Felberově ulici, který stál na místě dnešní budovy spořitelny. Také zde se záhy ukázalo, že stará budova nevyhovuje stále rostoucímu zájmu libereckých střádalů a po dlouhých úvahách došlo přeci jen k výstavbě nového objektu. Projekt na něj vypracovali […]

Kostel v Harcově

Na východní straně Liberce v údolí sevřeném kopci a protékaném Harcovským potokem s jeho přítoky, leží kdysi samostatné obce Starý a Nový Harcov, které se od roku 1939 staly součástí Velkého Liberce. Starý Harcov se poprvé uvádí v roce 1522 ve frýdlantské městské knize jako Hartmannsdorf, tedy ves Hartmannova. Založili ho pravděpodobně osadníci, kteří se sem přistěhovali ze […]
kostel-harcov

solcuv_dum

Šolcův dům

Koncem 18. století byl už Liberec známý jako středisko textilní výroby. Kromě pláteníků, tradičně zpracovávajících len, pracovali zde početní soukeníci, jejichž výrobky zatlačovaly stále více plátenictví do pozadí. Pláteníci měli svůj obchodní a cechovní dům v Široké ulici, barevny v ulici Barvířské, která odtud dostala i své pojmenování. Cechovní dům soukeníků se od roku 1579 nacházel na […]

Budova nádraží ČD

Význam železničních tratí pro spojení Liberce nejen se světovými trhy, ale i se zdroji surovin, zejména s uhelnými doly, si dobře uvědomovali zejména průmyslníci, v čele s továrníkem Johannem Liebiegem. Z jeho popudu byla vytvořena společnost, v níž byli zastoupeni i známí železniční podnikatelé bratři Kleinové a pražský podnikatel Vojtěch Lanna. O koncesi na vybudování železnice z Pardubic do Liberce podali […]
nadrazi CD

bata_dum

Obchodní dům Baťa

V třicátých letech byly už téměř všechny domy v Pražské ulici přestavěny 
a posunuty za novou regulační čáru, pouze na dolním konci při jejím vyústění do Soukenného náměstí zůstával ještě jeden nárožní dům vystupující a zužující tuto tehdy již poměrně značně frekventovanou ulici. Jednalo se o patrový dům čp. 23-IV, postavený v roce 1857, jehož majitel, český obchodník […]