Dům U zeleného stromu


Na dolním konci Moskevské ulice, kdysi zvané České, stojí zajímavě orientovaný dům čp. 131/IV. Svou boční stranou se obrací do ulice Moskevské, hlavním průčelím se vstupem do Malé Moskevské. Touto ulicí přicházela do Liberce kdysi stará zemská cesta z vnitra Čech. A právě v těchto místech, blízko přechodu přes Harcovský potok, vznikla nepochybně první osada na území Liberce.

Na místě domu čp. 131/IV stávala prý hospoda od nepaměti. Její majitelé můžeme sledovat už od roku 1560, kdy byl zaveden panský urbář. Z nich byl zřejmě nejúspěšnější Franz Salomon, který zdědil hospodu v roce 1782. Živnost mu jen kvetla. Proto se roku 1787 rozhodl, že na místě staré dřevěné krčmy postaví nový výstavní hostinec, který se nám v poněkud změněné podobě zachoval dodnes. Stavbu provedl úspěšný stavitel Karel Kuntze. Když si pak v sousedství postavil roku 1801 svůj třípatrový palác (dnes už zbouraný) výrobce sukna G. Möller, změnila se Malá Moskevská ulice v důstojný nástup do města. Oba domy obdivoval i sám císař František II., když v roce 1804 navštívil Liberec.

dum_u_zelenaho_stromu

Dům U zeleného stromu je zajímavá klasicistní stavba. V jeho hlavním průčelí se zvedá střední dvouosá část poněkud vysunutá z líce a ukončená střešní nástavbou s profilovaným štítem. Vyvrcholení tvoří měděná, umělecky tvarovaná váza. Vstup s předloženým schodištěm má kamenný portál a barokní dveře elipsovitým nadsvětlíkem. Nade dveřmi je umístěno domovní znamení elipsovitě orámované: zelený strom vyrůstající z tmavé země. Pod hlavní římsou ukončující mansardovou střechu zdobí průčelí kartuš a nad ní nadstřešní části reliéf znázorňující Královnu nebes stojící na zeměkouli. Bohaté je i boční průčelí ukončené podobným štítem jako rizalit hlavní fasády. Štít vrcholí rovněž měděnou vázou a po obou stranách stojí kamenné figury. Jednotlivá podlaží oddělují vodorovné římsy, z nichž střední je přerušena oválným obrazem.

Hostinec U zeleného stromu dlouho prospíval díky vyhlášené kuchyni, dobrému pivu a dobrosrdečnému hostinskému. Když po něm v roce 1818 převzal živnost jeho nerudný syn Igor, jakoby dům opustilo štěstí. Postupně hostů ubývalo, až musel hospodu prodat. Nový majitel – Josef Hub z Jablonce nad Nisou, se rozhodl pro přeměnu na hotel s restaurací. V takovém stavu zůstal až do roku 1959, kdy zde vznikly adaptací malometrážní byty a místnosti v přízemí byly přiděleny klubu důchodců.

Dům U zeleného stromu je vzácnou upomínkou na samotné počátky našeho města a roztomilá ukázka klasicistní architektury.
Text: Liberecké domy hovoří I. díl, Ing. arch. Svatopluk Technik, rok 1992. 
Fotografie: archiv SML