Search Results for : Aquapark Babylon


Pages & Articles (3)Events (1)Subjects (31)

Babylonské Velikonoce

Program zahrnuje výtvarné velikonoční dílničky, malování vajíček, pletení pomlázek, tancování soutěže a mnoho dalšího. Vstup na akci je ZDARMA!

Foto k akci

Type: Workshop – Easter events Address: Centrum Babylon