Masožravé rostliny v Botanické zahradě Liberec


Jen velmi málo botanických zahrad má tak rozsáhlou ukázku této ekologicky vymezené skupiny rostlinných druhů, kterých existuje ve volné přírodě zhruba jen 500, jako Botanická zahrada Liberec! 

Jsou to rostliny z nejrůznějších, klimaticky rozličných koutů Země, patřící do navzájem málo příbuzných čeledí, a proto po stránce pěstitelské představují náročný problém. Některé z nich patří mezi zvláště složitě pěstované, nejobtížněji udržitelné rostliny ve sbírkách BZ.

Několik z vystavených druhů masožravých rostlin také bohužel patří mezi nejohroženější druhy světa.

Za pozornost stojí například druhy, u kterých má Botanická zahrada Liberec světový primát, a těmi jsou dva z druhů tučnic, Pinguicula rotundiflora a P. moctezumae. Ty zde byly prvně na světě uměle pěstovány, rozmnoženy a do detailu ekologicky prozkoumány. Později byly odtud uvedeny do dalších botanických zahrad po světě.

Nyní jsou masožravky ve výborné kondici, jak je vidět na dnes pořízených snímcích.

Za fotografie a text děkujeme Botanické zahradě Liberec

Botanická zahrada Liberec