Komentované prohlídky


 

Dětské prohlídky

 PODVEČERNÍ DĚTSKÉ PROHLÍDKY LIBERCE

Originální trávení pátečního večera nabízí speciální komentovaná prohlídka centra Liberce, na které se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti z dějin našeho města. Během prohlídky možná potkáte i radničního rytíře, který se občas prochází po náměstí. Pokud bude v dobrém rozmaru, bude možné se s ním vyfotit a pro chytré děti, které budou dávat pozor během výkladu má připravený i malý dáreček.

Termín: červenec – srpen, každý pátek od 18:00 hodin
Sraz účastníků je v Městském informačním centru Liberec. Doporučujeme včasnou rezervaci míst, kapacita prohlídky je omezena.

Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 30 Kč, rodinné (2+2) 100 Kč.

Přihlásit se můžete:
e-mail: info@visitliberec.eu
telefon: 485 101 709
osobně v Městském informačním centru Liberec

 

 

Lidové sady

 

 PROCHÁZKA VILOVOU ČTVRTÍ LIDOVÉ SADY

Součástí prohlídky městské čtvrti je výstup na věž KC Lidové sady Liberec, ze které je nezměnitelný výhled na město Liberec.

Termín: květen–září, každý čtvrtek od 16:00 hodin
Sraz účastníků je v Lidových sadech na tramvajové zastávce č. 3.
Doporučujeme včasnou rezervaci míst, kapacita prohlídky je omezena. Vstupenku je nutné zakoupit předem v Městském informačním centru.

Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 25 Kč

Přihlásit se můžete:
e-mail: info@visitliberec.eu
telefon: 485 101 709
osobně v Městském informačním centru Liberec
online na www.evstupenka.cz

 

 

Po stopách filmu

 PO STOPÁCH FILMU

Dozvíte se zajímavé informace z filmového zákulisí, ukážeme vám filmové proměny radničních interiérů a poznáte tak libereckou radnici z jiného pohledu – filmového!

Termín: zpravidla středa v půli měsíce (aktuální termín: www.facebook.com/liberecfilmoffice)
Sraz s průvodcem je v 17:00 hodin v radnici. Doporučujeme si své místo rezervovat, protože prohlídky mají omezenou kapacitu. Vstupenku je nutné zakoupit předem v Městském informačním centru.

Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 25 Kč

Přihlásit se můžete:
e-mail: info@visitliberec.eu
telefon: 485 101 709
osobně v Městském informačním centru Liberec
online na www.evstupenka.cz

 

 

 

Prohlídky libereckého podzemí

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY LIBERECKÉHO PODZEMÍ (KRYTU CO)

Návštěvníci si budou moct největší liberecký kryt CO prohlédnout včetně jeho původního vybavení – plně funkční strojovny či filtro-ventilačního zařízení.

Termín: každá I. sobota v měsíci. Časy prohlídek: 8:30 / 10:00 a 11:30 hod.
Doporučujeme včasnou rezervaci míst. Vstupenku je nutné zakoupit předem v Městském informačním centru.

Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 30 Kč.

Přihlásit se můžete:
e-mail: info@visitliberec.eu
telefon: 485 101 709
osobně v Městském informačním centru Liberec
online na www.evstupenka.cz

 

 

Prohlídky radnice
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY LIBERECKÉ RADNICE

Termín:  červen–září: pondělí–pátek 9:00–15:00 hodin,  sobota 9:00–11:00 hodin / říjen–květen: čtvrtek 9:00-15:00 hodin / Prohlídky se konají každou celou hodinu

Okruhy: I. okruh (cca 50 minut), chodby, obřadní síň, věž, základní vstupné: 70 Kč / zlevněné vstupné 35 Kč  (děti 3-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 70 let)
II. okruh (cca 20 minut), pouze obřadní síň, jednotné vstupné: 30 Kč. Slevy se neposkytují
III. okruh (cca 20 minut), pouze věž nebo balkon, jednotné vstupné: 30 Kč. Slevy se neposkytují

Zdarma: Ve školním roce zdarma prohlídky pro ZŠ, SŠ a VŠ s vyučujícím v rámci výuky. V období 1.6.-30.9. zdarma 4 osoby s kartou Opuscard. Držitelé karet ZTP a ZTP/P zdarma po celý rok.

Přihlásit se můžete:
e-mail: info@visitliberec.eu
telefon: 485 101 709
osobně v Městském informačním centru Liberec

 

 

Znáte Liberec?

 

SAMOSTATNÉ PROHLÍDKY MĚSTA PO DOPORUČENÝCH TRASÁCH

Městské informační centrum Liberec pro vás připravilo procházky po libereckých čtvrtích, které vás seznámí s nevšedními místy, pozoruhodnými stavbami i zajímavými informacemi k nim. Mapky si můžete zdarma vyzvednout na infocentru nebo si je stáhnout ve formátu PDF.

STARÉ MĚSTO^LIBEREC
Nejkrásnější liberecká čtvrť, plná historických budov, v samém centru města.

NOVÉ MĚSTO^LIBEREC
Křivolaké uličky, staroliberecké domky místních tkalců, kostely a místa se zvláštní atmosférou.

KRISTIÁNOV^LIBEREC
Procházka kolem zámku, přehrady a zajímavých vil v její blízkosti.

Přejeme příjemné zážitky na toulkách městem.