Jarní a velikonoční dárky


V Městském informačním centru v Liberci můžete opět zakoupit výrobky chráněných dílen DH Liberec, o. p. s., Fokus Liberec, o. p. s.,
D. R. A. K., o. s,. a Sdružení Tulipán, z. s.
Výrobky jsou jarně a velikonočně laděné.
Přijďte si k nám pro jaro domů a zároveň podpořit aktivity chráněných dílen.