Církevní stavby

Kostel Nalezení sv. Kříže

Kostel sv. Kříže je nejcennější barokní stavbou Liberce. V jeho zdech byla zřízena první veřejná knihovna, uschována cenná soška Matky Boží a zahradu zdobí morový sloup, křížová cesta a kaple Božího hrobu. Díky své jedinečnosti se proto stal kostel součástí stezky Via Sacra, která spojuje nejkrásnější sakrální místa v Trojzemí.

Akce (1)

Poloha
Adresa:Malé náměstíLiberec, 460 01GPS:50°46'16.0''N; 15°03'9.2''E[mapa]
Kontakt
GSM:+420 734 435 436Telefon:+420 485 108 506Web:http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

Morový kostel

Strašná morová nákaza zasáhla Liberec v roce 1680, stávající městský hřbitov přestal stačit a bylo nutné založit nový. Při něm roku 1696 vyrostl menší kostel. Pražský stavitel M. A. Canevalle zvolil křížový půdorys stavby, protože právě sv. Kříži je kostel zasvěcen. Rozsáhlá přestavba v pol. 18. stol. přinesla kostelu barokní vzhled blízký chrámu v Hejnicích.


Zajímavosti

Cenná umělecká díla zde zůstala zachována až do dnešních dnů, nejvzácnější z nich je soška Matky Boží Bolestné z roku 1506, údajně vylovena z londýnské Temže, kam se dostala po zničení svého kostela. Od jistého obchodníka ji zakoupil hrabě František Gallas a umístil do kaple frýdlantského zámku. Odtud putovala do hejnického chrámu, ale od roku 1698 zdobí hlavní oltář kostela Nalezení sv. Kříže.

Velký podíl na výstavbě, výzdobě kostela i na zřízení první liberecké knihovny nad sakristií měl děkan Kopsch. Za vše, co pro kostel udělal, byl na své přání po smrti uložen v kryptě pod oltářem.


Barokní zahrada

Samotný kostel je jistě mistrovským dílem, ovšem i jeho okolí zdobí vzácné památky. V zahradě kostela je totiž umístěn morový sloup z dílny slavného sochaře M. B. Brauna, kolem něj je křížová cesta s obrazy J. Führicha - rodáka z nedaleké Chrastavy a pozoruhodná je i kaple Božího hrobu, která je kopií kaple stojící uprostřed chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě.


Via Sacra

Kostel s barokní zahradou je součástí posvátné cesty o délce 550 km, která prochází po obou stranách řeky Nisy a spojuje nejkrásnější sakrální místa v Trojzemí.