Církevní stavby

Židovská modlitebna (synagoga) Liberec

Židovská modlitebna stojí na místě, kde do osudné Křišťálové noci roku 1938 stávala jedna z největších synagog ve střední Evropě. Nová synagoga je včleněna do budovy Krajské vědecké knihovny a celý komplex je označován jako Stavba smíření.
Poloha
Adresa:Rumjancevova ulice 1362Liberec, 460 01GPS:50°46'17.2''N; 15°03'30.3''E[mapa]
Kontakt
GSM:+420 602 763 020Telefon:+420 485 103 340E-mail:info@kehila-liberec.czWeb:www.kehila-liberec.cz

Vypálená synagoga

Liberecká synagoga byla vystavěna v letech 1887-1889 uznávanou firmou Sachers a Gärtner dle projektu architekta K. Königa z Vídně. Díky umístění v centru města a zejména novorenesanční architektuře působila budova skutečně monumentálním dojmem a svůj účel plnila až do roku 1938, kdy byla nacisty o tragické "Křišťálové noci" vypálena. 


Nová židovská modlitebna

Dnes je v Liberci na tomto místě již synagoga nová, ve tvaru poloviny Davidovy hvězdy a s pláštěm, který připomíná Zeď nářků.  Kolem celé stavby v jedné linii je do fasády vyryt vcelku nenápadný pruh hebrejského textu. Jde o výňatek z knihy Jonáš ze Starého zákona. Na náměstíčku, které vzniklo před budovou, je v dlažbě barevně odlišen půdorys původní modlitebny. Liberecká synagoga je první stavba tohoto druhu, postavená ve střední Evropě po 2. světové válce. Tato modlitebna, též nazývaná "synagoga", byla slavnostně otevřena 9. listopadu roku 2000, tedy symbolicky při 62. výročí jejího vypálení.

 

Původní tóra a symbolická zeď nářků

V interiéru modlitebny je umístěna tóra z původní synagogy, která je opálena ohněm a značně pozničená, výmluvně proto připomíná brutalitu doby nacistických pogromů. Dále se zde nachází symbolická "zeď nářků", která je postavená z kamenů synagogy původní. Jako stálá expozice jsou tu umístěny i plány a obrázky původního svatostánku.

Související karty (1)