Gallasowie w galerii


Główną imprezą całego roku Gallasa i Clam-Gallasa jest wystawa w Galerii Regionalnej w Libercu: “Sprawiedliwość bez obawy” Rod szlachecki Gallas i Clam-Gallas w Czechach. Termin wystawy: 13 grudnia 2019 r. – 1 marca 2020 r.

Będziesz mógł zobaczyć naturalnej wielkości portrety rodzinne, przedmioty codziennego użytku, meble z zamków rodzinnych itp. Wystawie towarzyszyć będą wycieczki z przewodnikiem, programy edukacyjne i kącik edukacyjny dla dzieci.

Wernisaż dla publiczności odbywa się 12 grudnia od 17:30 i jest również ostatnim wernisażem w 2019 roku!

galerie_gallas