Gallasové v galerii


Velkolepá přehlídka umění a uměleckého řemesla spojeného se šlechtickými rody Gallasů a Clam-Gallasů vás čeká na výstavě Spravedlnost bez bázně v Oblastní galerii Liberec. Výstava vznikla ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a představí to nejlepší, co tyto významné šlechtické rody – spojené především se severními Čechami – pro region znamenaly.

K vidění budou rodové portréty v nadživotní velikosti, předměty denní potřeby, nábytek z rodových zámků atp. Výstavu doplní komentované prohlídky, edukační programy či vzdělávací koutek pro děti.

Vernisáž pro veřejnost se koná 12. 12. od 17:30 hod. a je zároveň poslední vernisáží roku 2019!

galerie_gallas