Po stopách Liebiegů

Turistický okruh mapuje stopy Liebiegů v Liberci

Jedna z nejvýznamnějších libereckých rodin, která na přelomu 19. a 20. století významně ovlivnila město a jeho tvář, je tématem  libereckého turistického okruhu nazvaného „Po stopách Liebiegů”.

Rodina textilních průmyslníků se zasloužila o rozvoj průmyslu na Liberecku a firma Johann Liebieg & Co. svého času zaměstnávala tisíce zdejších obyvatel. Jejich liberecké textilní fabrika byla největším výrobce látek v celé tehdejší monarchii.

V dnešním Liberci po sobě Liebiegové zanechali stopy především v podobě architektury a architektonických celků. Nový turistický a průvodcovský okruh, který rozšiřuje nabídku města pro návštěvníky, provede zájemce více či méně známými místy v Liberci.

Objekty a místa jsou označena očíslovanými skleněnými tabulkami, z nichž se lidé dozví základní informace ve čtyřech jazycích. K novému průvodcovskému okruhu byla také vydána čtyřjazyčná brožura, která je volně dostupná na městském informačním centru spolu s mapovým podkladem, podle něhož mohou turisté putovat po Liberci.

Trasa návštěvníky zavede na 17 míst. Například do Liebiegova městečka, na původní sídliště Domovina, k vilám rodiny či na Libereckou výšinu.

 

 

Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího)

Liebiegův palác je místem setkávání lidí bez ohledu na věk a sociální skupiny. Návštěvníci tu mají k dispozici širokou nabídku volnočasových, vzdělávacích, enviromentálních, kulturních a sociálních služeb.

Akce (54)

rozbalit výpis
Poloha
Adresa:U Tiskárny 81/1Liberec, 460 01GPS:50°46'1.4''N; 15°03'41.1''E[mapa]

Rodinná vila uvnitř zámeckého areálu

Luxusní rodinná vila vznikla přestavbou klasicistního domu Ferdinanda Römhelda mezi lety 1871–1872, autorem jejího návrhu a patrně i realizace byl Gustav Sachers z Liberce. Vila patřila Johannu Liebiegovi mladšímu, jednomu z nejvlivnějších libereckých průmyslníků, a význam této rodiny dobře dosvědčuje také umístění jejich sídla uvnitř zámeckého areálu. Po smrti Johanna Liebiega ml. roku 1917 zdědily palác jeho děti, které ovšem vilu neobývaly, pouze pronajímaly. Po 2. sv. válce byl palác zkonfiskován a v letech 1953-2014 tu sídlila Oblastní galerie, která nyní působí v bývalých městských lázních.


Palác s půvabem severoitalské renesance

Vila se zahradou a přidruženými stavbami – kočárovnou, vrátnicí, schodišťovou rampou s pergolou a kašnou, zahradním altánem, skleníkem a lednicí byla zjevně inspirována severoitalskou renesancí. Jedná se o jeden z nejhonosnějších a stylově nejčistších objektů z období historismu ve městě. Pro své rozměry, architektonické řešení, výzdobu a také půdorysné uspořádání byla právem nazývána Liebiegovým palácem.


Rekonstrukce paláce na komunitní centrum

Rozsáhlá rekonstrukce zachovala stavbě její původní historickou podobu od fasád až po interiéry. Nejnáročnějším zásahem se stala rehabilitace přestropené zimní zahrady s dodatečně zazděnými okny, která do místnosti vrátila vitrážová okna a dřívější nepřístupnou oranžérii změnila na budoucí kavárnu. V paláci nyní našly zázemí různé komunitní spolky a organizace, které se věnují mládeži, seniorům, hendikepovaným atd. K dispozici jsou mimo jiné dva pohybové sály, sál pro 60 lidí, výtvarný ateliér, keramická dílna, Galerie Johann a další. Slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo 3. června 2023.


Ocenění

  • Rekonstrukce Paláce Liebieg se v roce 2023 stala vítězem hlavní ceny Soutěže Karla Hubáčka.
  • Palác Liebieg získal titul "Památka roku 2022 Libereckého kraje".


Filmy a seriály, které se zde natáčely

Přílohy
Související karty (1)

 

Nový průvodcovský okruh „Po stopách Liebiegů“ vznikl za podpory Fondu mikroprojektů Cíl 3 v Euroregionu Nisa.

Průvodce si můžete stáhnout v PDF ZDE.

 

logo_ERN_CMYK

logotyp_CZ_PL_symboly_EU_text

 

Pozoruhodnému rodu textilních baronů Liebiegů je také věnováno toto video, které pro VisitJizerky, VisitLiberec a především pro vás vytvořilo v roce 2022 studio Forward Creatives.