Vyhledávání

Kryt civilní obrany Liberec

Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.
Poloha
Adresa:LucemburskáLiberec, 460 01GPS:50°46'10.3''N; 15°03'18.4''E[mapa]
Kontakt
Telefon:+420 485 101 709E-mail:info@visitliberec.euWeb:www.visitliberec.eu

Tunel, který se stal protiletadlovým krytem

Historie výstavby krytu začala koncem třicátých let minulého století, a to ražbou patní štoly zamýšleného silničního tunelu, který měl spojit Lucemburskou ulici s ulicí Frýdlantskou. Na začátku druhé světové války byla stavba tunelu zastavena. Stavební práce byly obnoveny o pět let později, kdy byl rozestavěný silniční tunel použit jako základ pro vybudování velkokapacitního protileteckého krytu

Nekonečná dřina

Na stavbě bylo tehdy nasazeno kolem 1000 dělníky, a to včetně zhruba tří set válečných zajatců (pravděpodobně francouzských), ve směnách trvajících od 8.00 hodin ráno do 22.00 hodin večer. Na třech na sebe navazujících pracovištích bylo vyraženo 1000 m chodeb. Do konce války však kryt nebyl dokončen a stavební práce znovu utichly. 

Proměna krytu v období studené války

Až počátkem padesátých let, v období tzv. „studené války“, kterou charakterizovalo překotné zbrojení světových velmocí a hrozba jaderného konfliktu, byly stavební práce opět obnoveny. Rozestavěný protiletecký kryt byl přebudován na kryt protiatomový, a to ve dvou etapách, v letech 1952–1956 a 1959–1962. Poslední větší rekonstrukce
byla provedena v roce 1976 a týkala se elektroinstalace a vodoinstalace. V této konečné podobě můžete vidět kryt při komentovaných prohlídkách i vy.

Liberecké podzemí

Vydejte se do našeho podzemí, které je zároveň největším libereckým krytem civilní obrany. Tvoří ho asi 1 kilometr chodeb, které měly v případě potřeby pojmout cca 1500 osob a ochránit je před účinky zbraní hromadného ničení, mezi něž patří zbraně biologické, chemické a jaderné. V průběhu prohlídky navštívíte většinu podzemních prostor, seznámíte se s technickým vybavením krytu, které zajišťuje základní životní funkce a potřeby ukrývaných osob a můžete se těšit i na názorné ukázky jeho použití.

Komentované prohlídky krytu:

  • Termíny: prohlídky se konají každou 1. sobotu v měsíci (změna vyhrazena)
  • Začátky prohlídek: 8:30, 10:00 a 11:30 hodin
  • Délka prohlídky: 70-90 minut 
  • Prodej vstupenek: online v síti eVstupenka nebo osobně v Městském informačním centru v Liberci
  • Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme včasnou rezervaci / koupi vstupenek
  • Celoroční teplota v krytu je kolem 11 stupňů, zvolte proto vhodné oblečení
  • Prohlídka není vhodná pro děti předškolního věku
Otevírací hodiny
Prohlídky se konají každou I. SOBOTU V MĚSÍCI, v časech: 8:30 / 10:00 a 11:30 hodin
Vstupné
Plné vstupné:100,00 CZK
Dětské vstupné:30,00 CZK pro děti do 15 let
Studentské vstupné:30,00 CZK
Seniorské vstupné:30,00 CZK pro osoby nad 65 let
Přílohy