Vyhledávání

Vodní elektrárna v Liberci – Rudolfově

Špičková elektrárna je technickou památkou a spolu s celým vodním dílem nadále slouží původnímu účelu, tj. výrobě elektrické energie.
Poloha
Adresa:Rudolfovská 63Liberec, 460 14GPS:50°47'41.2''N; 15°06'32.6''E[mapa]

Vodní elektrárnu v Rudolfově v Jizerských horách najdete na okraji Liberce při cestě do Bedřichova. Špičková se jí říká podle její funkce, v odběratelských špičkách vypomáhala uhelné elektrárně v Andělské Hoře.

Vodní elektrárna s celým rozsáhlým vodním dílem byla postavena v letech 1925–1929 podle technologického projektu Ing. Ludwiga Hamburgera, stavební část vytvořil architekt prof. Artur Payr.

Soustava začíná na přehradě Černá Nisa, ze které vede několika kilometrový podzemní přivaděč, na kterém jsou další součásti (např. akvadukty, vodní zámek, nádržky na zachycení splavenin).

Vodní dílo je naprosto unikátní tím, že se v původní podobě dochovalo celé (části stavební, mechanické a částečně i elektrické) a i nadále je funkční.

Od roku 2014 je areál vodního díla kulturní památkou ČR.