Historické stavby


Valdštejnské domky

← Zpět na výpis
vytvořeno:11.2.2008 | upraveno:10.10.2016

Adresa:Větrná uliceLiberec, 460 01GPS:50°46'15.3''N; 15°03'15.8''E[mapa]
Valdštejnské domky ve Větrné uličce jsou nejstaršími dochovanými domy v Liberci. Pocházejí z let 1678 - 1681 a jsou dnes v Liberci jedinou památkou na tento klasický typ měšťanských domů, které kdysi zdobily celé Nové Město.

Sám název "Valdštejnské domky" je velice pozoruhodný, neboť byly vystavěny teprve několik desetiletí po smrti Albrechta z Valdštejna. Tyto domy sloužily původně řemeslníkům a hlavně soukeníkům, v jednom z nich byla později také krčma "U Města Petrohradu". Pravděpodobně nejvíce však upoutávaly pozornost kolemjdoucích každoročně zde konané vánoční trhy s prodejem ozdob, figurek a cukroví. Postupem času tyto cenné objekty chátraly do té míry, že ohrožovaly své okolí, proto se začalo uvažovat i o případném zboření. Smutnému osudu unikly zásluhou sousední Střední průmyslové školy, jejích studentů a profesorů, kteří provedli náročnou rekonstrukci a zachovali tak vzácnou památku na libereckou historii i pro příští generace.

Po bitvě na Bílé hoře získal panství frýdlantské a s ním i Liberec vévoda Albrecht z Valdštejna. Do historie tohoto města se zapsal tím, že dal založit Nové Město s rozlehlým obdélníkovým náměstím (dnešním Sokolovským), kolem něhož byly postaveny obytné domy podobného vzhledu. Byly určeny především pro soukeníky vyrábějící sukna pro Vladštejnovy vojáky. Domy byly patrové, obrácené štíty do náměstí, v přízemí měly loubí. Strmé sedlové střechy pokrýval šindel. Ozdobné štíty z hrázděného zdiva vytvářely zajímavý rámec prostorného náměstí, loubí dovolovalo i za nepříznivého počasí společenský a obchodní život obyvatelům.
V průběhu osmnáctého století došlo k přestavbám i na tomto náměstí. Dřevěné domky postupně nahradily domy zděné, jejich výška se zvyšovala, až koncem 19. století dostalo náměstí dnešní souvislé zastavení.Z původní zástavby zůstaly pouze jakoby nedopatřením ve Větrné uličce tři dřevěné domky zvané Valdštejnské, postavené sice až po smrti Valdštejnově v letech 1678 - 1681, přesto ale zachovávající původní vzhled ostatních domů před přestavbou. Jsou jedinými doklady původní dřevěné zástavby v Liberci.
Byly proto zařazeny do soupisu našich kulturních památek. Soužily původně za obydlí libereckých řemeslníků. V přízemní měly kromě průchodu jednu velkou obytnou místnost, v patře a v podkroví se nacházely menší místnosti sloužící jako ložnice a komory. V domě čp. 265-I (u školy) později otevřeli krčmu U města Petrohradu, v podloubí se tradičně každoročně konaly vánoční trhy.
Po skončení druhé světové války byl osud zchátralých a neobydlených domků dlouho nejistý. Po neúspěšném pokusu o rekonstrukci v původní podobě v roce 1950, se za dramatických okolností, kdy se jednalo o bytí a nebytí domků, ujala záchrany alespoň jejich přední, nejcennější části, stavební průmyslová škola, která se v roce 1953 přemístila do sousedního, tzv. Appeltova domu. Zbytek domků po opravě byl stavebně i dispozičně napojen na nový učebňový trakt školy. Dřevěné konstrukce napadené houbou a hnilobou byly vyměněny a nahrazeny novými, opracovanými způsobem obvyklým v době vzniku domků. Byla zachována profilace trámů, hlavně na jejich zhlavích. Střecha dostala opět krytinu ze štípaného šindele.
Od roku 1979 jsou domky udržovány průmyslovou školou stavební. Díky tomu zůstaly alespoň zčásti zachovány jako ojedinělá ukázka nejstaršího způsobu výstavby obytných domů v severních Čechách a obdivovaná zajímavost našeho města.

Zdroj: Liberecké domy hovoří č. 1 (1992)

Poloha: Větrná ulice, Liberec 1