Filmová místa


Geniální filmová stezka v Liberci

← Zpět na výpis
vytvořeno:25.6.2017 | upraveno:1.9.2020

Adresa:– není k dispozici –
Město Liberec má ve svém centru velmi zachovalou a ucelenou německou architekturu, díky které je mezi filmovými produkcemi z celého světa často vyhledáváno jako autentická kulisa pro historické příběhy. Mnohdy nepředstavujeme sami sebe, ale některé z evropských metropolí.

Stejně tomu bylo v I. sérii historického seriálu GENIUS od National Geographic. Pojďte se s námi projít centrem města a prohlédnout si známá liberecká místa z pohledu filmového štábu. Protože je naše filmová stezka „geniální“, kromě postřehů z filmování se na ní dozvíte i historické souvislosti, které propojí život Alberta Einsteina a naše krásné město. 

Natáčení v Liberci probíhalo na nádraží a náměstí Dr. E. Beneše, v interiérech radnice a Severočeského muzea, v ulici Masarykova a dalších místech. 

Filmová stezka vede těmito zastaveními

Soukenné náměstí - nám. Dr. E. Beneše - radnice - Severočeské muzeum - Masarykova č. p. 21 - Gorkého ul. - Dvořákova ul. 

Geniální filmovou stezku je možné vidět v ulicích Liberce od června do září 2020.

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung mit dem Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 gefördert.