Top cíle

MUZA - Severočeské muzeum v Liberci

MUZA - Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako první uměleckoprůmyslové muzeum českých zemích.

Akce (12)

rozbalit výpis
Poloha
Adresa:Masarykova 437/11Liberec, 460 01GPS:50°46'28.4''N; 15°04'6.1''E[mapa]
Kontakt
Telefon:+420 485 246 111E-mail:muzeumlb@muzeumlb.czWeb:www.muza.euwww.facebook.com/muzeumlb

O muzeu

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako první uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích. Již od počátku se mu podařilo shromažďovat cenné sbírky užitého umění z Evropy a Asie, pro které bylo nutné vystavět samostatnou budovu. V mezinárodní soutěži, konané v roce 1895 ve Vídni, zvítězil návrh rakouského architekta Friedricha Ohmanna, jehož dokončení v roce 1898 provedl německý architekt Hans Grisebach. Po stavební stránce budova malebně propojuje různé typy sakrální a palácové architektury z období středověku a raného novověku.

Virtuální prohlídka muzea

Virtuální prohlídku muzea najdete na odkazu:http://prohlidka.muzeumlb.cz/.

Krása + užitek

Expozice představuje chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po současnost.  Více než tisíc vystavených sbírkových předmětů doplňují názorné ukázky materiálů, řemesel a technik přímo v expozici.

Doteky severu: Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska

Expozice představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat. Výstavní prostory jsou doplněny o několik interaktivních prvků, pomocí nichž lze hravou formou získat dodatečné informace o příslušné problematice nebo pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich) pocítit atmosféru světa zvířat.
 

Liberecké fragmenty

Expozice představuje dějiny města Liberce. Úvodní kapitolou je Zrod města, kdy stěžejním tématem je vývoj řemesel, nabytí městských práv a život na pozadí epidemií a válek. Následuje období bouřlivého 19. století s názvem Od městečka k metropoli severu, kdy ústředními motivy jsou pokrok a rostoucí sebevědomí města. Speciální sekci tvoří Divoký sever, kde jsou vystaveny exponáty z první světové války, z Muzea nacistického barbarství a završení představují předměty na hranici relikvií z roku 1968.

Fotografická galerie

Komorní výstavní prostor pro prezentaci autorských fotografií, historických fotografií regionu či  pohlednic. Expozice představí ve svém celku tisky, pozitivy, negativy a jiné práce z tohoto oboru v proměnných tematických výstavách.

Automatofony

Expozice představuje mechanické hudební automaty, z nichž většina je plně funkční, takže návštěvníci je mohou obdivovat nejen zrakem, ale i sluchem. Z vystavených exponátů jmenujme například pianoly (vyrobené v Liberci a blízkém okolí), dále pak orchestriony, polyfony, malé hřebíčkové strojky a flašinety.

Metelkův betlém

Jedinečný doklad betlemářského umění Západních Krkonoš, který v nedávné době prošel kompletní renovací. Jde o společné dílo Jáchyma Metelky (1825–1902) a jeho syna Václava (1866–1954). Betlém je široký tři a půl metru a je osazen 250 dřevěnými figurami, z nichž je více než třetina pohyblivých. Betlém je veřejnosti přístupný celoročně.

Křišťálová věž

Pohledem na nejkrásnější libereckou čtvrť vás okouzlí rozhled z muzejní věže, která je věrnou kopií věže původní liberecké radnice a její interiér zdobí nejdelší skleněný žebřík na světě. Příčky žebříku vyrůstají z křemičitého písku, protože právě v něm má sklářství svou základnu, a návštěvníkům se při stoupání (po schodech) vzhůru představuje působivým videomappingem historie skla zakončená nebem a výhledem z věže do okolí. Poznejte Křišťálové údolí.

Filmy a seriály, které se v Severočeském muzeu natáčely:

Jára Cimrman ležící, spící
Pět holek na krku
Prima sezóna
Genius - Albert Einstein

Otevírací hodiny

Měsic od / doDen v týdnu od / doHodiny od / doPříznak
všechny měsíce Po - zavřeno
Út - Ne 10:00 - 19:00 otevřeno

Vstupné
Poznámka:Vstupné do muzea je dobrovolné.
Vstupné do věže je 100 Kč, do 18 let zdarma.
Přílohy