Moderní architektura

Depozitář Oblastní galerie Liberec

Depozitář vyhrál první cenu Klubu za starou Prahu – je nejlepší novostavbou v historickém prostředí, která byla postavena v České republice v roce 2013.
Poloha
Adresa:Masarykova 723/14Liberec, 460 01GPS:50°46'25.5''N; 15°04'4.3''E[mapa]
Kontakt
Telefon:+420 485 106 325E-mail:oblgal@ogl.czWeb:www.ogl.cz

Trezor s kódem

Depozitář je v podstatě trezor, pokladna na obrazy sousední Oblastní galerie. Oproti bohaté zdobnosti okolních budov je depozitář záměrně pojat v minimalistické formě jednoduchého tmavého hranolu. Nenechte se však mýlit jeho strohostí a podívejte se na něj také zblízka. Fasáda je totiž nápaditě pokryta motivem modrotiskové matrice, jedné z nejstarších z Liebiegových závodů, kterou vlastní protější muzeum.Autoři tak zároveň předávají dalším generacím jakýsi kód ve formě odkazu na slavnou textilní tradici regionu. 


Kostka v kostce

Depozitář je s historickou budovou lázní propojen komunikačním krčkem. V novostavbě jsou umístěna moderní pracoviště fotoateliéru, restaurátorské dílny a dílny údržby, správce depozitáře, badatelny a místnost pro ostrahu obou objektů. Největší část ale zabírají depozitáře vybavené moderním depozitárním systémem a klimatizací, která zaručuje stabilní prostředí. Jednotlivá patra novostavby jsou propojena schodištěm a nákladním výtahem, který umožňuje "distribuci" uměleckých děl po obou budovách.