Církevní stavby

Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha stojí v místech původní dřevěné kaple, která byla postavena z peněz, jež získali ostašovští obyvatelé jako odškodnění za utrpení v sedmileté válce.
Poloha
Adresa:KřižanskáLiberec, 460 02GPS:50°45'52.7''N; 15°00'35.3''E[mapa]
Kontakt
GSM:+420 777 793 339+420 777 793 337E-mail:sp.ostasov@seznam.czWeb:www.ostasov.eu

Historie kostela

Dnešní zděný kostel stojí od roku 1833 na místě původně dřevěné kaple. Dle přání majitele panství Kristiána Kryštofa Clam-Gallase byl stavbou pověřen inženýr F. Effenberger. V upomínku na sedmiletou válku byly původně nad vchodem do kostela zazděny dvě dělové koule, později při rekonstrukci odstraněné. Kostel sice není nijak výrazný, přesto však, díky své poloze přímo u hlavní silnice na Ostašov, jistě upoutá pozornost.


Patron sv. Vojtěch

Sv. Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců, žil v 10. století a v zahraničí je známý spíše pod biřmovacím jménem Adalbert. Sv. Vojtěch bojoval proti pohanství a zasloužil se o rozvoj latinského písemnictví. Je autorem nejstarších českých a polských duchovních písní, mezi nejznámější z nich patří "Hospodine, pomiluj ny".

Současné využití

Kostel je od r. 2011 v péči Spolku přátel Ostašova, kteří zde pořádají benefiční koncerty, výstavy nebo třeba divadelní představení.