Archí­v Tagů: botanická


Jaro v Botanické zahradě Liberec

Botanická zahrada rozkvétá jarem S pomalým ústupem chladných dní a stejně tak opatrným příchodem teplejšího počasí a sluníčka se začíná probouzet i květena v alpinu Botanické zahrady: Při návštěvě skleníků zároveň můžete nyní vidět krásně kvetoucí masožravé rostliny (těmi je zdejší zahrada proslavená): A pozornost si určitě zaslouží i největší výstava vzácných bromeliovitých rostlin v […]
Guzmania lingulata

Nepenthes hamata

Masožravky

Masožravky z velehor v nové expozici Botanické zahrady Botanická zahrada Liberec jako vůbec první na světě vystavuje atraktivní, ale zároveň i náročné masožravé rostliny z tropických velehor. Jejich pěstování umožňuje klimatron – vitrína, v níž přístroje připravují velmi zvláštní mikroklima. Tuto skutečnou raritu najdete v pavilonu D Botanické zahrady Liberec! www.botaniliberec.cz  Foto: Botanická zahrada Liberec