Pěší turistika

Poutní stezkou z Liberce do Hejnic

Téměř dvacetikilometrový pochod nás převede z Liberce přes hřeben Jizerských hor až do Hejnic k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie.
Poloha
Adresa:LiberecGPS:50°46'39.8''N; 15°04'52.9''E[mapa]

Jak dlouho půjdeme


Kudy se vydáme

Liberec, Lidové sady – Rudolfov – vodní nádrž Bedřichov – Závory – Olivetská hora – Bílá kuchyně – Malý Štolpich – Ferdinandov – Hejnice


Co cestou uvidíme

Na rozcestí v Lidových sadech jsou turistické značky všech možných barev – my si vybereme zelenou a budeme se jí věrně držet. Stezka s námi stoupá kolem několika studánek a posléze tzv. Modřínovou cestou až k vodní elektrárně v Rudolfově. Nenápadný dům tu skrývá opravdový unikát – elektrárnu s funkční technikou z 20. let minulého století.

Stále po zelené a pořád do kopce pokračujeme tzv. Poutní stezkou až k Bedřichovské přehradě. Cestou míjíme i několik zajímavých objektů, jako jsou studánky, příjemná lavička na odpočinek, ale také třeba jeskyně Valhala - pseudokrasová suťová jeskyně v žule. Pozor, při odpouštění vody z přehrady Bedřichov hladina vody v jeskyni nebezpečně stoupá. U přehrady mineme rozcestí, aniž bychom změnili směr a podél levého břehu nádrže, po tzv. Elektrárenské cestě, nás zelená značka dovede až na rozcestí Závory.

Odtud se budeme držet modrého značení, které se k nám už před pár minutami nenápadně připojilo, a spolu s ním se přehoupneme přes Olivetskou horu. Zvláštní pojmenování toto místo získalo díky obrázku s výjevem biblické Olivetské hory, který prý kdysi někdo pověsil na jeden ze zdejších stromů.

Z Olivetské hory to máme přibližně kilometr k místu zvanému Bílá kuchyně, odkud budeme Novou poutní cestou klesat roklí Malého Štolpichu. Cestou se prosmykneme kolem romantického vodopádu Malý (Bílý) Štolpich a Weberova kříže, který připomíná „divokou“ dobu pytláků, až dorazíme do Ferdinandova. To už jsme vlastně v Hejnicích, tedy alespoň v jejich podhorské části a do centra města nám zbývají necelé dva kilometry. A když mluvíme o Hejnicích, tak máme na mysli samozřejmě především poutní místo - kostel Navštívení Panny Marie, ke kterému v minulosti směřovala procesí poutníků, a kam jsme po delším putování, přes hřeben Jizerských hor, dorazili i my.


Přílohy