Pěší turistika

Libercem po stopách Liebiegů

Vydejte se na procházku Po stopách Liebiegů – textilních baronů, kteří pro Liberec znamenali totéž, co Baťa pro Zlín. Svou usilovnou činností a mecenášstvím proměnili tvář města a beze zbytku tak naplnili své erbovní heslo Prací ke cti.
Poloha
Adresa:Liberec
Kontakt
Telefon:+420 485 101 709E-mail:info@visitliberec.euWeb:www.visitliberec.eu/liebieg

Johann: Chudý tovaryš, který se stal velkoprůmyslníkem a baronem

Johann Liebieg  (1802–1870) se narodil v Broumově a do Liberce doputoval roku 1818 při tovaryšském vandru. Díky své neuvěřitelné píli a obchodní zručnosti se postupně natolik vypracoval, že se jím založená firma stala textilním gigantem a z Liberce centrum textilního průmyslu celého Rakouska-Uherska. Johann Liebieg byl předsedou správní rady liberecké spořitelny a prvním prezidentem liberecké OŽK, dále členem zemského sněmu a říšské rady. Za své četné zásluhy obdržel roku 1868 titul barona. Jeho čtyři synové pak pokračovali v otcových šlépějích. 


Heinrich: Nadšený sběratel a velkorysý mecenáš umění

Dalším zajímavým členem rodu byl Johannův syn Heinrich Liebieg, který se proslavil jako velkorysý mecenáš umění. Nashromáždil úctyhodnou sbírku více než 200 děl německých, rakouských a francouzských umělců, která byla jednou z nejlepších v tehdejším Rakousku‑Uhersku. Tenhle poklad pak ve své závěti odkázal městu Liberci a jeho kolekce proto dodnes tvoří zlaté jádro sbírek Oblastní galerie. Významnými sbírkami uměleckého řemesla se díky Henrichovi pyšní také Severočeské muzeum. Mezi více než 2500 předměty, které muzeu odkázal, se nachází i výjimečné ukázky zbroje a zbraní všech druhů evropského i mimoevropského původu.


Theodor ml.: Milovník techniky a velký dobrodruh

Trojici nejdůležitějších členů téhle rodiny doplňuje ještě Johannův vnuk Theodor Liebieg mladší, který si získal pověst velkého fanouška a propagátora techniky. Právě Theodor si roku 1893 pořídil vůz Benz Viktoria a stal se tak prvním automobilistou v Čechách a třetím v Rakousku‑Uhersku. Jako první samozřejmě získal i řidičský průkaz a podnikl první dálkovou jízdu na světě. Byl to zkrátka dobrodruh.


Liebiegové: Rod, který stvořil tvář Liberce

Dynastie Liebiegů tvořila dějiny města více než 100 let a zásadním způsobem se zapsala do jeho historie. Většina veřejných, světských i církevních novostaveb byla Liebiegy přinejmenším spolufinancována. Liebiegové, kteří se řadí po bok největších mecenášů monarchie, se zkrátka v Liberci činili. Beze zbytku přitom naplnili své rodové heslo „Per laborem ad honorem“ – „Prací ke cti“


Videoprocházka

Libercem po stopách Liebiegů (YouTube)


Vydejte se po jejich stopách i vy, průvodcem na vašich toulkách městem vám bude brožurka o rodu textilních baronů, kterou najdete v příloze nebo si ji vyzvedněte zdarma u nás v infocentru.

Vlastnosti
Sezóna:
léto
Přílohy