Odwadnianie zapory Harcov Liberec


W poniedziałek, 19 września, zostanie uwolniona zapora w Harcovie. Woda będzie stopniowo uwalniana przez miesiąc. Wówczas zbiornik będzie pusty na czas przebudowy, czyli do około połowy 2025 roku.

W dniach 15 i 16 października rybacy będą odławiać ryby i przenosić je w inne odpowiednie miejsca. Ryby nie są przeznaczone do sprzedaży i nie będzie można ich kupić podczas odłowu.

Přehrada Harcov