Najlepszy materiał promocyjny
Całkowicie zapomnieliśmy się chwalić…


W ramach targu Euroregion Tour, który odbył się na początku marca, zostaliśmy nagrodzeni za najlepsze materiały promocyjne i ich jednolity styl wizualny. Bardzo doceniamy nagrodę i ty możesz odebrać nagrodzone ulotki w naszej Informacji Turystycnej.

nej_material_cena