Kino Warszawa wyrasta na pięknoStowarzyszenie „Ratujmy Kino Warszawa” (pierwotnie stowarzyszenie obywatelskie) od 2012 r., kiedy zajmuje się kinem, odniosło sukces. Obecnie w foyer znajduje się kawiarnia a sala jest pełna wydarzeń kulturalnych: projekcje, dyskusje, koncerty … Szczegółowy program można znaleźć na www.kinovarsava.cz.

Galeria zmien PRZED i POa

varsava1A varsava1Bvarsava4A varsava4Bvarsava3A varsava3Bvarsava2A varsava2B

Zdroj fotografií: FB Kino Varšava