Restaurace Černý kůň


Mezi staroliberecká občerstvovací zařízení bezesporu patří také restaurace Černý kůň čp. 108-I. Má jedinečné umístění na Nerudově náměstí, původně Hrnčířském, jež tvořilo střed celé nové části Liberce zvané Filipovo město, založené v druhé polovině 18. století majitelem panství Kristiálněm Filipem Clam-Gallasem, po němž bylo pojmenováno. Jeho výstavbu vedl panský stavitel Jan Josef Kuntze, rodák z Hrádku nad Nisou, který si zde postavil vlastní dům, později změněný na restaurci Černý kůň. Svému rodinnému domu dal klasicistní podobu. Byl patrový, osově řešený, se vstupem orámovaným kamenným ostěním. Jeho trojosý rizalit vystupuje až do střechy a je ukončen jednoduchým trojúhelníkovým štítem. Ve svém domě žila rodina Kuntzova až do roku 1806. V roce 1800 zde zemřel J. J. Kuntze ve věku 76 let, jeho syn Jan Karel, rovněž vynikající stavitel, ho následoval na věčnost o šest roků později, pouze čtyřicetisedmiletý.

cerny_kun

Majitelé domů se pak střídali, postupně byly kolem prostorného dvora sahajícího až k ulici Bažantí přistavovány různé objekty v souvislosti s přeměnou na hotel a restauraci koncem 19. století. Odtud také vyjížděly dostavníky obstarávající spojení mezi Libercem a Prahou. Koňské potahy a povozy byly umístěny v remízách a konírnách ve dvoře, do něhož se vjíždělo z náměstí po levé straně budovy. Snad i to ovlivnilo pojmenování restaurace, jejíž hřeben kdysi zdobila korouhvička v podobě symbolické figury vzpínajícího se koně. V roce 1899 tehdejší majitel hostince Eugen Franz provedl přístavbu do dvora, když předtím v roce 1895 prodloužil průčelí domu po pravé straně až ke štítu sousedního čp. 383-I, v němž byl umístěn až do výstavby nové budovy soudu c. k. okresní  soud a úřad státního nádvladního. Těmito stavebními úpravami se podstatně zvětšila lůžková kapacita hotelu. Pozdější majitel Antonín Franz uskutečnil ještě v roce 1935 stavbu patra a podkroví podle návhu architekta Maxe Kühna, kde kromě dalších hostinských pokojů vznikl i kuželníkový sál, oblíbené vybavení tehdejších restaurací.

Za války a po ní byla hotelová část zrušena. V roce 1962 převzal budovy národní podnik Rastaurace a jídelny a provedl zde nezbytné stavební úpravy. Postatnou část dvora i dvorních objektů zabrala roku 1971 výšková budovy Geodezie a PVT. Po privatizaci vznikla na jižní straně restaurace roku 1993 prostorná letní restaurace. I po zmíněných proměnách zůstává restaurace Černý kůň ukázkou klasicistní výstavby z druhé poloviny 18. století a cennou upomínkou na Filipovo město, první plánovitě prováděnou hromadnou bytovou výstavbu v Liberci.