Kaplička sv. Vavřince


kaplicka_vavrinecTato zajímavá stavbička stojí uprostřed zastavění kdysi samostatné obce Pilínkova, od roku 1976 Liberce XXIV. Je úzce spojena s jeho historií. Obec Pilínkov je poprvé jmenována roku 1544 v německy psaných knihách jako Hennersdorf. Tento název dali obci nejspíše němečtí přesídlenci ze sousedního Německa, kde je dodnes několik obcí podobného jména.

Z okrouhlicového, typicky slovanského založení obce dá se však usuzovat, že podobně jako u okolních obcí (Hluboká, Doubí, Vesec, Rochlice), byli i zde prvními obyvateli čeští kolonisté. Český název Pilínkov má být podle našeho etymologa dr. A. Profouse nový, až z roku 1923 a uměle vytvořený. Tomu však odporuje skutečnost, že se vyskytuje již na mapě turnovského hejtmanství vytištěné roku 1905, zpracované učitelem Josefem Technikem z Bílé. Když se pak J. Technik stal v roce 1922 prvním učitelem na založené české škole v tehdejších Hynčicích (něm. Heinersdorfu), podařilo se mu docílit změny názvu obce na dřívější Pilínkov.

V počátcích tvořilo obec pouze několik usedlostí. Roku 1624 však zde bylo již 12 statků, 11 chalup a 7 domků bezzemků. Střed obce se nacházel při potoku dnes zvaném Pilínkovský, na souběhu starých cest procházejících tudy ve směru Světlá pod Ještědem do Rochlice (takzvaná Křížová cesta) a z Minkovic do Horního Hanychova. Stávala zde rychta, u níž byla roku 1771 postavena barokní kaplička zasvěcená sv. Vavřincovi. Jedná se o malou zděnou stavbu čtvercového půdorysu s půlkruhovou apsidou. Ze sedlové lomené střechy ukončené vpředu nad vstupem na severní straně jednoduchým dvoudílným štítem obitým prkny, vystupuje šestiboká zvonička krytá cibulovitou bání přecházející do špičky ukončené ve vrcholu makovicí a křížem. Vnitřek kapličky obsahoval prostý, pozdně barokní oltář s obrazem světice. Kaplička byla již v minulosti několikráte opravována. Před úplným zničením ji v roce 1988 zachránili obětaví občané Pilínkova vedení paní učitelkou Boženou Holinovou. Je to vzácný doklad ušlechtilého vztahu občanů k životnímu prostředí, v němž žijí a k stavebním památkám, současně i projev občanské statečnosti vzhledem k době, kdy záchrana kaplička probíhala.

V nejbližším okolí kapličky se zachovalo dodnes několik rázovitých dřevěných stavení, zajímavých ukázek podještědské lidové architektury, upomínek na původní zástavbou Pilínkova. Později se těžiště obce přesunulo k okresní silnici z Minkovic do Horního Hanychova, kde byla postavena koncem 19. století škola a kde v poslední době vzniklo celé sídliště obytných domů pro zaměstnance továrny Preciosa. Kaplička sv. Vavřince dále označuje původní střed obce jako upomínka na její počátky.

Text: Liberecké domy hovoří III. díl, Ing. arch. Svatopluk Technik, rok 1995, fotografie: archiv MIC