Bývalý špitál


Pro opuštěné a nemohoucí obyvatele Liberce dala paní Kateřina z Redernů (1600 – 1612) postavit v roce 1607 útulek – špitál v dolní osadě na místě, kde dnes stojí Anenský dvůr čp. 391 – IV. Byla to budova dřevěná, patrová, pouze pro šest obyvatel. Další majitel panství Václav z Gallasu ho dal roku 1755 zcela přestavět na zděný a jeho kapacita se pak zvýšila na dvanáct chovanců. U něj byla na jižní straně přistavěna kaple Všech svatých, do níž byl přenesen oltář z původního kostela sv. Kříže na morovém hřbitově, když byl zrušen po výstavbě nového kostela v letech 1753 – 1756.

spital1

Zmíněný špitál byl koncem 19. století už značně zchátralý. Proto rozhodl Kristián Kryštof Clam-Gallas v roce 1836, aby byl postaven nový, tentokráte již v horní části města na Malém náměstí čp. 279-I. Je to budova zděná, dvoupodlažní, krytá valbovou střechou, jednoduché klasicistní architektury, která byla časem při různých stavebních úpravách ochuzena ve svých stavebních detailech. Na severní straně přiléhá k budově špitálu menší zahrada vzniklá na náspu podporovaném v ulici Heliově vysokou žulovou zdí ze žulových kvádrů. Podél východní strany špitálu vede úzké schodiště spojující Malé náměstí s Heliovou ulicí. Ve špitálu po jeho výstavbě nalezlo umístění dvanáct osob. Objekt špitálu uzavřel na severovýchodní straně intimní prostor Malého náměstí, jež získalo konečnou podobu na přelomu 19. a 20. století po přestavbě okolních domů a po vysázení jírovníků (kaštanů).

spital2

Po ukončení druhé světové války zůstala budova bývalého špitálu nevyužita a byla proto adaptována na malometrážní byty. Celá budova dostala současně generální opravu, při níž byly bohužel setřeny ještě zbývající charakteristické znaky klasicistní architektury. Bydlení sloužil objekt až do roku 1960, kdy ho převzala církev římskokatolická, když opustila své původní místo arciděkanství v kostelní ulici čp. 9-II, aby v něm mohla být po nákladných úpravách umístěna mateřská škola pro horní centrum Liberce. Intimnější prostory bývalého špitálu také lépe vyhovovaly v té době farnímu úřadu. V šedesátých letech byly na západní straně přistavěny k faře nevzhledné garáže. Zasahují až k parku u kostela sv. Kříže a značně svým průčelím narušují celé náměstí, patřící k cenným prostorům historického centra Liberce. V současnosti slouží jako pomocné parkoviště aut, z jírovců zbyly pouze dva, nelibě trpěné automobilisty. Po odvedení převážné části dopravy z centra Liberce má i toto náměstí naději, že se stane opět klidným odpočinkovým místem, tak potřebným v horním centru Liberce.

spital3
Foto: současný stav, archiv SML


Text: Liberecké domy hovoří IV. díl, Ing. Arch. Svatopluk Technik