Karel Hubáček 100

Slavíme velké liberecké výročí!

Docent Karel Hubáček, jediný český nositel světové Perretovy ceny za architekturu, by se 23. února 2024 dožil 100 let. Liberecký kraj, město Liberec, Technická univerzita v Liberci, Paměť národa, Severočeské muzeum v Liberci, Krajská vědecká knihovna a další instituce neformálně vyhlašují rok 2024 Rokem Karla Hubáčka a chystají společně pro letošek celou řadu akcí, které jeho život, dílo, myšlení a odkaz připomenou.

 

Veškeré podrobnosti ke kampani naleznete na webové stránce Krajského úřadu Libereckého kraje.