Přehrada Harcov

Liberecká přehrada Harcov – kdo by ji z místních alespoň jednou nenavštívil? Pojďme si o ní říct něco, co možná nevíte a co vás k ní třeba znovu přivede.

Přehrada je oblíbeným cílem vycházek

Přehrada je oblíbeným cílem vycházek

Evropské prvenství 
Harcovská přehrada je první zděnou přehradou v Evropě postavená v letech 1902-1904 jako protipovodňové opatření po ničivých záplavách na konci 19. stol.

Potok dal jméno přehradě 
Přehrada se nachází v údolí Harcovského potoka a je součástí jizerskohorské přehradní soustavy. Zrealizováno bylo pět z šesti plánovaných přehrad. Kromě liberecké to byla mšenská, bedřichovská, fojtecká a mlýnická přehrada.
Památník u hráze přehrady věnovaný Prof. Ottu Intzovi

Památník u hráze přehrady věnovaný Prof. Ottu Intzovi

Projekt vypracoval nejlepší evropský přehradář tajný rada prof. Otto Intze z Cách. Úspěšně obhájil myšlenku, že betonová hráz je lepší než sypaná “protože ji myši a krysy nemohou provrtati” a že vyklenutá hráz proti vodě je odolnější než rovná. Nutno dodat, že pevnost hrázi dodala vedle betonu i liberecká žula.

Stavěli ji barabové
Na stavbě pracovalo na 360 dělníků z Itálie, Chorvatska a Německa, pomáhaly jim elektřinou poháněné stroje.

Pohled od přehrady na Ještěd

Pohled od přehrady na Ještěd

Základní kámen byl slavnostně položen 27. června 1903 za přítomnosti stovek oficiálních hostí a během půl roku byla hráz postavena. Kolaudace proběhla v dubnu roku 1904 a následně v listopadu přehrada zadržela svou první záplavu.

Vodní dílo bylo pořízeno za 789 111 rakouských korun. 
Prostředky na výstavbu dodali i místní podnikatelé.
Liberecká žula použitá na stavbu hráze

Liberecká žula použitá na stavbu hráze

 Proč je přehrada důležitá a prospěšná?
• zadržuje “velkou vodu” Harcovského potoka a zabraňuje tak povodním

• zachycuje vodu, abychom ji mohli průmyslově, ale i jinak ve městě využít
• nabízí oddych a je kam chodit “na ryby”
• zkrášluje okolí a zkvalitňuje nám životní prostředí města

Podzimní nálada na přehradě

Podzimní nálada na přehradě

Míry přehrady
kóta koruny hráze: 373,90 m n. m
výška hráze: 19 m
délka hráze: 157 m
celkový objem nádrže: 0,687 mil. m3
(pro srovnání: naše největší přehrada Lipno má objem 309 mil. m3)

 

A na co se můžeme těšit?
Přehrada bude v blízké budoucnosti vyčištěna od sedimentů, hráz a opěrné zdi projdou rekonstrukcí a na nábřežní   kolonádě vzniknou pobytové schody,  mola a přibyde nové osvětlení.