Kostel Nalezení sv. Kříže


Kostel Nalezení sv. Kříže je jedinou barokní stavbou svého druhu v Liberci a po právu tak patří mezi cenné památky poutní stezky Via Sakra, která propojuje jedinečná sakrální díla v celém Trojzemí.

Kostel Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí

Kostel Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí

Mor si vyžádal další hřbitov
Strašná morová nákaza zasáhla Liberec v roce 1680, stávající městský hřbitov přestal stačit a bylo nutné založit nový. Při něm roku 1696 vyrostl menší kostel.

V současnosti se zde konají obřady řecko-katolické církve

V současnosti se zde konají obřady řecko-katolické církve

Barokní skvost města
Pražský stavitel M. A. Canevalle zvolil křížový půdorys stavby, protože právě sv. Kříži je kostel zasvěcen. Rozsáhlá přestavba v pol. 18. stol. přinesla kostelu barokní vzhled blízký chrámu v Hejnicích.

Děkan Kopsch dal kůr a varhany ozdobit sochami andělů

Děkan Kopsch dal kůr a varhany ozdobit sochami andělů

Původní barokní interiér z poloviny 18. stol.
Cenná umělecká díla zde zůstala zachována až do dnešních dnů, nejvzácnější z nich je soška Matky Boží Bolestné z roku 1506, údajně vylovena z londýnské Temže, kam se dostala po zničení svého kostela. Od jistého obchodníka ji zakoupil hrabě František Gallas a umístil do kaple frýdlantského zámku. Odtud putovala do hejnického chrámu, ale od roku 1698 zdobí hlavní oltář kostela Nalezení sv. Kříže.

Pro knihu do kostela
Velký podíl na výstavbě, výzdobě kostela i na zřízení první liberecké knihovny nad sakristií měl děkan Kopsch. Za vše, co pro kostel udělal, byl na své přání po smrti uložen v kryptě pod oltářem (ᵻ1775).

Barokní zahrada s křížovou cestou a Mariánským sloupem

Barokní zahrada s křížovou cestou a Mariánským sloupem

Kostel bez zvonů
Původní zvony skončily ve sbírce kovů za první světové války a obdobně vzalo za své i šest nových zvonů za druhé světové války.

Přeměna hřbitova v zahradu
Dnešní podoba křížové cesty z 18. stol. lemované lípami vychází z předloh chrastavského rodáka a ve světě proslulého malíře Josefa Führicha. Křížová cesta Je součástí zahrady vzniklé na místě zrušeného hřbitova. Pohled  upoutává i zrestaurovaný mariánský sloup pocházející  z dílny Matyáše Bernarda Brauna, který  původně stával na Sokolovském náměstí.

Kaple Božího hrobu

Kaple Božího hrobu

50 let sem, 50 let tam…
Kaple Boží hrobu, umístěná v zahradě, je kopií kaple stojící uprostřed chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Zdejší perličkou je uvedené chybné vročení. Text nad vchodem tvrdí, že stavba byla postavena roku 1722 donorem A. J. Wondrakem, a to není pravda. Kaple je o padesát let mladší, vznikla až roku 1772. Předpokládá se, že mylné datum se do nápisu dostalo při některé z rekonstrukcí, kdy byla druhá sedmička tak špatně čitelná, že ji restaurátor zaměnil za dvojku. Při rekonstrukci kaple v roce 2020, která zachránila tuto unikátní památku před naprostým zničením, byla chyba v datu zachována. Památka tak jen získala na zajímavosti a zvláštním půvabu.