Modern architecture


Bytový dům Wolkerova

← Back to listing
Created:26.6.2014 | Modified:25.5.2016

Address:Sosnová 466Liberec, 460 15GPS:50°46'34.1''N; 15°05'10.9''E[Map]
Obytný dům, vystavěný v letech 1964-1972, je běžně označován lidovým názvem „Wolkerák“.

Budovu projektoval Jaromír Vacek, po jeho smrti se dokončení stavby ujal Bohuslav Lisal. Objekt je zdařilou ukázkou citlivého osazení náročného terénu. Díky segmentovému půdorysu, kónickému tvaru a plastickému řešení průčelí je desetipodlažní monoblok včleněn do krajiny, aniž by ji svou přítomností výrazněji narušoval a patří tak mezi nejúspěšnější projekty tohoto typu.