Events Calendar


Starting events (2)Ongoing events (2)

Justice without fear: Gallas and Clam-Gallas

The year-round exhibition will be the Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách in the Regional Gallery of Liberec, which will take place from 13 December 2019 (opening 12 December) until 1 March 2020.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Regional Art Gallery Liberec - Baths


Petr Štosek: ...okolo nás

Petr Štosek se zabývá fotografováním lidí, portréty, figurálními fotografiemi, ale stejně tak i focením zátiší. Posledních několik let se ve své tvorbě věnuje výhradně černobílému zpracování. "Fotografie se stala mým prostředkem vyjadřování a každou svou fotografii dělám celou svou duší." Vernisáž se koná 21.11. od 17:00 hodin.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Kavárna V patře