Search Results for : galerie


Pages & Articles (31)Events (20)Entities (27)


Vernisáž: Identita. Útěk z postsovětského prostoru

event photo

Srdečně vás zveme na otevření výstavy výstavy zabývající se trvajícími snahami o vymanění se Litvy, potažmo pobaltských států, ze stínu bývalého sovětského svazu. Výstava představí deset litevských umělců různých generací, jejichž díla se zabývají neustálým hledáním vlastního kulturního já, avšak všechny je spojuje neustálé hledání vlastní individuální a kulturní identity.

Type: ExhibitionAddress: Regional Gallery Liberec - Baths

Krása každodennosti - Skupina 42

event photo

V roce 1942 se na základě myšlenek skvělého teoretika Jindřicha Chalupeckého zformovala umělecká Skupina 42 jako uskupení umělců, jejichž cílem bylo propojit svět umění se světem skutečným. Živeni nostalgií po zašlých časech, časech dětství, míru, prosté obyčejnosti, tvořili uprostřed války výjimečná díla. Jejich dobou a díly provede Michaela Kubišová.

Type: ExhibitionAddress: Regional Gallery Liberec - Baths