Search Results for : Villa von Theodor Liebieg Junior


Pages & Articles (2)Events (1)Subjects (22)

Procházka: Liebiegovo městečko - městskou památkovou zónou

Procházka a debata pro veřejnost: Dne 9.8. od 15 hod. komentovaná procházka na náměstí Pod Branou / v 18 hod. debata v knihkupectví a antikvariátu Fryč s primátorem, s pracovníky kanceláře architektury města Liberec a zástupci Národního památkového ústavu.

Foto k akci

Type: Other events Address: Liebieg Town (Liebiegovo městečko)