Search Results for : The Villa of Johann Liebieg, Jr


Pages & Articles (2)Events (1)Subjects (23)

Noc kostelů v Janově nad Nisou

Vystoupí hudební skupina Capella Rederna. Těšit se můžete na středověkou, renesanční a barokní hudbu. Součástí akce bude i možnost přispět na obnovu této památky. Doporučujeme s sebou deku, v kostele je chladno.

Foto k akci

Type: Concert Address: Church of St. John the Baptist, Janov nad Nisou