Search Results for : The Villa of Johann Liebieg, Jr


Pages & Articles (3)Events (2)Subjects (24)

Prvomájová jízda barona Theodora von Liebieg

Prvomájová jízda Barona Liebiega bude asi stokilometrová turisticko-orientační jízda historických vozidel v okolí Liberce, s několika zajímavými zastávkami. Start Jízdy barona Liebiega bude před palácem Johana Liebiega (bývalá Galerie), vedle Libereckého zámku.

Foto k akci

Type: Other events Address: Liebieg Palace (The Villa of Johann Liebieg, Jr)


Výjezd veteránů na Ještěd

Jízdy historických vozidel, kterou před 121 lety poprvé v roce 1902 uskutečnil první liberecký motorista, baron Theodor von Liebieg. Start veteránů v obci Křižany.

Foto k akci

Type: Other events Address: Ještěd - TV transmitter