Archí­v kategorií: Liberecké domy hovoří


Budova nádraží ČD

Význam železničních tratí pro spojení Liberce nejen se světovými trhy, ale i se zdroji surovin, zejména s uhelnými doly, si dobře uvědomovali zejména průmyslníci, v čele s továrníkem Johannem Liebiegem. Z jeho popudu byla vytvořena společnost, v níž byli zastoupeni i známí železniční podnikatelé bratři Kleinové a pražský podnikatel Vojtěch Lanna. O koncesi na vybudování železnice z Pardubic do Liberce podali […]
nadrazi CD

bata_dum

Obchodní dům Baťa

V třicátých letech byly už téměř všechny domy v Pražské ulici přestavěny 
a posunuty za novou regulační čáru, pouze na dolním konci při jejím vyústění do Soukenného náměstí zůstával ještě jeden nárožní dům vystupující a zužující tuto tehdy již poměrně značně frekventovanou ulici. Jednalo se o patrový dům čp. 23-IV, postavený v roce 1857, jehož majitel, český obchodník […]

Kostel sv. Antonína Velikého

K nejstarším pamětníkům historie Liberce patří bezesporu arciděkanský chrám sv. Antonína Velikého na Sokolovském náměstí. Písemná zpráva z roku 1352 v soupisu desátek pražského arcibiskupství o jeho existenci je současně první dosud známou zmínkou o našem městě. Je nepochybné, že se tehdy jednalo o kostel malý, dřevěný, stojící na hřbitově obehnaném zdí. O velikosti Liberce a významu kostela […]
kostel_sv_antonina

skola_harcov

Harcovská škola

Kdysi samostatné obce Starý Harcov dnes Liberec XV a Nový Harcov, Liberec XIV leží v malebném údolí Harcovského potoka. O Starém Harcovu je první známá písemná zmínka z roku 1522, Nový Harcov je uváděn později, až roku 1682. Katastrální území Starého Harcova má nezvykle velkou rozlohu. Na straně západní zasahuje až do Lidových sadů a k Ruprechticím, na […]

Plzeňská restaurace

Podobně jako Havlov, nejstarší liberecká osada vzniklá u přechodu přes Harcovský potok, měla i hoření německá osada, kdysi zvaná Rychemberk, s tržištem v místě dnešního Benešova náměstí, svoje vlastní, tehdy běžné občanské vybavení. Patřily k němu v první řadě kovárny, ale i hostince, především ty, jež se nacházely při staré obchodní cestě procházející Libercem z Čech do Lužice a dále […]
plzenka

naivni_foto

Naivní divadlo

Patří ke kulturním zařízením, jež proslavila Liberec i za hranicemi naší vlasti. V Moskevské ulici, kde divadlo účinkuje, si roku 1620 koupil bednář Michal Prade domek, nepochybně dřevěný, který později dostal číslo popisné 32-IV. Stejné nese dnešní hlavní budova Naivního divadla. Podobně jako ostatní domy ve středu města byl i tento několikráte přestavován, zejména, když v něm […]