Za sochami…


Liberec představuje nový projekt „Libercem a Žitavou sochami nejen moderními“

Libercem a Žitavou sochami nejen moderními

 V Liberci se nachází mnoho neprávem opomíjených sochařských děl, které vznikly například v rámci výstavy „Socha a město 1969“, ale i mimo ni.

V rámci přeshraničního projektu „Liberec/Žitava – zapomenuté památky“ jsme vybrali 27 významných sochařských děl v Liberci z období 60. – 80. let 20. století a 27 sochařských děl v Žitavě od 14. století do 20. století. Na základě toho vznikly v Liberci dvě trasy, které mohou zájemci spolu se čtyřjazyčnou publikací, která k projektu vyšla, navštívit. Nedílnou součástí brožurky je mapový podklad, který odkazuje na díla v Liberci a v Žitavě. Návštěvníci mohou jít i bez brožurky, protože tato sochařská díla byla také označena cedulkami, na jejichž výrobě se podílela Chráněná dílna v Turnově.

Tišteného průvodce je možné vyzvednout v Městském informačním centru Liberec. Stáhnout si ji můžete zde ve formátu PDF.

ERN-0143-CZ-01.03.2016

Trojlogo