Pavilon šelem v liberecké zoo má nové interiéry i obyvatele


Sklípkan, veleštír, stonoha, bičovec a bělozubka. To jsou noví obyvatelé renovovaného pavilonu šelem.

Návštěvnická část pavilonu šelem v Zoo Liberec prošla začátkem roku výraznou vizuální proměnou. Návštěvníkům nabízí obměněné pohledy do vnitřních ubikací chovaných zvířat a zároveň představuje v Liberci dosud nechované živočišné druhy. Vedle původních lvů berberských a bílého tygra pavilon obývá i sklípkan myší, bičovec čelenkový, stonoha, veleštír císařský a bělozubka nejmenší. Jejich expozice se staly součástí prezentace afrických predátorů využívajících k lovu své kořisti různě vyvinuté smysly i unikátní lovecké strategie, které se celý pavilon nově věnuje.

Návštěvníci tak mohou spatřit a porovnat největšího afrického lovce, lva, a vedle něj jednoho z nejmenších savců na světě, bělozubku. Duo savců pak doplňují čtyři různé druhy lovců ze skupiny bezobratlých – sklípkan, veleštír, stonoha a bičovec.

Zoo Liberec - interiér pavilonu šelem

Zoo Liberec – interiér pavilonu šelem

Text a fotografie: Zoo Liberec