Oblastní galerie ruší vstupné do svých stálých expozic

Od 8. března 2024 se můžete bezplatně seznámit s bohatými uměleckými sbírkami Oblastní galerie, které se i po vzoru zahraničních muzeí stanou dostupnější pro všechny.

Oblastní galerie Liberec

V letošním roce slaví galerie desáté výročí v zrekonstruované budově bývalých městských lázní. K tomuto výročí připravuje na červen 2024 pestrý výstavní i doprovodný program, včetně několika novinek pro návštěvníky. Jednou z nejviditelnějších bude změna vstupného.

Vstupy do stálých expozic galerie budou od 8. března pro návštěvníky zdarma, respektive bude možné zaplatit dobrovolné vstupné, jehož výši si určí návštěvník sám.

Výstavy i edukační programy budou zpoplatněny podle nového ceníku, který zohledňuje především výstavní program galerie a rozlišuje jednak velké výstavy otevírané v rámci výstavních sezon a umístěné v hlavních výstavních prostorách, a dále mezisezonní či krátkodobé výstavy. Dosud bylo možné galerii navštívit každý čtvrtek zdarma, nově budou dny volného vstupu spojeny se dny vybraných státních svátků, výročí či mimořádných akcí.

Text: Oblastní galerie Liberec, Fotografie: AZ Fotky