Novinky v Severočeském muzeu


Nezapomeňte při svém výletu do Liberce navštívit také naše Severočeské muzeum! V letních měsících zde můžete zhlédnout tyto dočasné výstavy:

 

Magie loutek vzdáleného orientuMagie loutek vzdáleného orientu

7.6.-27.8.2017

Vodní loutkové divadlo tvoří po staletí součást tradičních venkovských oslav v životě vietnamských zemědělců. Jedinečnou formu loutkového divadla odehrávajícího se uprostřed vodní nádrže, původní orientální loutky i fotografie dokumentující ojedinělý folklór, uvidíme na výstavě koncipované ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

 

 

 

 

 

 

 

120 let libereckých tramvají120 let libereckých tramvají

15.6.-10.9.2017

Výstava k významnému výročí veřejné dopravy v Liberci zahrnuje dobové fotografie, pohlednice, modely a exponáty týkající se zejména tramvají. Opomenuta však není ani autobusová doprava, která na tramvajovou přirozeně navazovala. Návštěvníky výstavy čeká zajímavý pohled nejen na typologii dobových tramvají a autobusů, ale i na proměny Liberce s tím spojené.

 

 

 

 

 

 

 

Vincenz JankeVincenz Janke

22.6.-10.9.2017

Ve sbírkách muzeí je na 150 podmaleb na skle s malířským rukopisem Vincence Jankeho (1769 Skalice – 1838 Nový Bor). Jeho podmalby (též signované), barevné i se zrcadlovým pozadím budou na výstavu zapůjčeny z českých a německých muzeí a ze soukromých sbírek.

 

Kromě těchto dočasných výstav jsou v muzeu trvale umístěny Expozice užitého umění, Expozice přírody Liberecka a Expozice mechanických hudebních automatů.

 

Severočeské muzeum je otevřeno denně (kromě pondělků) v čase 9:00-17:00 hodin, středa do 18:00 hodin.