Nová socha před radnicí – Vulpes Slávek

Socha “VULPES GOTT Dratoslav von Mischling neboli SLÁVEK” autora Františka Skály se nově usadila před libereckou radnicí. 

Vulpes Slávek

Sedmimetrový kříženec váží 4 tuny a je vytvořen z drátů o celkové délce 350 kilometrů. František Skála se při jeho tvorbě inspiroval dvěma grafikami Maxe Švabinského, kde podobný tvor přihlíží aktu snímání z kříže a Pietě.

Autor o svém díle praví: “Pomník bezejmených hrdinů. Posledních z posledních. Monument odstrkovaných. Kříženec nečistých ras a ohrožených druhů. Nikdy nic nedobyl, neosvobodil, nesjednotil ani nerozdělil. Ničím výrazným na sebe neupozornil, ani se nezviditelnil. Nikomu neublížil. Jen bojoval o holou existenci, budíce u jedněch soucit, u druhých opovržení.”

František Skála patří k našim nejvýznamnější umělcům současnosti, který vystavuje po celém světě. Je český sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, hudebník, tanečník, člen divadla Sklep a zakládající člen skupiny Tvrdohlaví.