Neklid davu v galerii


První vernisáž roku 2019 v Oblastní galerii Liberec-Lázně je tady!

Přijďte si 17. ledna v čase 17:30-19:00 hodin prohlédnout nové výstavy. Vstup na vernisáž zdarma.

 

Jan Měřička: Neklid davu
18. 1.–21. 4. 2019

Výstava grafických velkoformátových tisků, většinou serigrafií, a autorských knih jednoho z nejlepších současných českých grafiků. Název Neklid davu trefně vypovídá o tématu, které umělec dlouhodobě zpracovává. Bez emocí a velmi originální technikou zkoumá pohyby lidských mas. Ať už si vybírá momenty z rodinného života, aktuální dění ve světě nebo třeba banální scény při nastupování a vystupování z metra či davy nakupujících v komerčním centru, tak vždy zachytí beznaděj lidského počínání. Jeho grafiky s konceptuálním přesahem patří mezi nejlepší práce, které v Čechách v grafickém umění vznikají.

 Jan Měřička: Neklid davu

 

2051: Algorithm. Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk
18. 1.–21. 4. 2019

Kubrickův kultovní film 2001: A Space Odyssey se stal určitým algoritmem pro ideový i vizuální „výpočet“ výstavy, který shrnuje množství metafor i faktických galerijních podmínek. Lež, která je vyvolaná akcelerujícím vývojem umělé inteligence, která nás zavaluje přemírou informací, autoři neuchopují jako pejorativní motiv, ale otevírají otázku lži jako absolutního pojetí iluze, tak jak s ní bylo zacházeno kupříkladu v renezanci. Na výstavě umělci pracují s různými médií – malbou, kresbou, instalací, objektem a projekcí.

2051: Algorithm. Šárka Koudelová a Ondřej Basjuk

 

Kromě těchto dočasných výstav můžete v galerii obdivovat také stálé výstavy – základ tvoří původně soukromá obrazová sbírka Heinricha Liebiega (francouzská krajinomalba, německé a rakouské malířství 19. stol.). Další expozice zachycují české umění od 16. stol. po současnost, nizozemské malířství 16.–18. století a interaktivní expozici.

 

Přijďte si prohlédnout nejen cenné sbírky výtvarného umění, ale také zdařile revitalizované prostory budovy bývalých lázní, která nyní slouží právě výstavním účelům.