Jaro v Botanické zahradě Liberec


Botanická zahrada rozkvétá jarem

S pomalým ústupem chladných dní a stejně tak opatrným příchodem teplejšího počasí a sluníčka se začíná probouzet i květena v alpinu Botanické zahrady:

Při návštěvě skleníků zároveň můžete nyní vidět krásně kvetoucí masožravé rostliny (těmi je zdejší zahrada proslavená):

A pozornost si určitě zaslouží i největší výstava vzácných bromeliovitých rostlin v ČR, které jsou zastoupeny v pavilonech E, F, ale překvapivě také v pavilonu D – masožravých rostlin:

Při pohledu na nádherné fotografie nám určitě dáte za pravdu, že jarní návštěva Botanické zahrady Liberec se rozhodně vyplatí! Obdivovat zdejší flóru můžete denně v čase 8:00-18:00 hodin. www.botaniliberec.cz

Informace a fotografie: Botanická zahrada Liberec