Doteky přírody v Severočeském muzeu


Buďte mezi prvními, kdo uvidí kompletní přírodovědnou expozici Doteky severu v Severočeském muzeu! Přijďte se podívat na dioramata znázorňující skalní masiv, koryto řeky, horskou louku nebo rumiště! Otevření expozice a komentovaná prohlídka s kurátorem Martinem Pudilem proběhne ve středu 22.9. od 18:00 hod. Vstup zdarma.

Severočeské muzeum - Doteky severu

Severočeské muzeum – Doteky severu

Expozice znázorňuje ledovcem modelovanou náhorní plošinu Jizerských hor, kde najdeme značné množství rašelinišť s unikátní severskou faunou a flórou, nebo severní příkré svahy Jizerských hor, rozčleněné výraznými údolími a pokryté četnými žulovými balvany, bloky a skalami, které rovněž pomáhaly formovat severské ledovce. Další diorama zobrazuje rybník, který využívají ptáci, obojživelníci, vážky i další skupiny hmyzu jako náhradní biotop za zaniklá slepá ramena řek a který prezentuje pozůstatek rybníkářského hospodářství v minulosti ve Frýdlantském výběžku.

Výstavní prostory jsou doplněny o několik interaktivních prvků, pomocí nichž lze hravou formou získat dodatečné informace o příslušné problematice nebo pomocí dalších smyslů (sluch, hmat, čich) pocítit atmosféru světa zvířat. Dále zde bude možnost nahlédnout do míst, která standardní expozice ukazuje jen velmi obtížně (například život v půdě).

Text a foto: Severočeské muzeum v Liberci