Výsledky hledání pro: kostelů


Stránky & články (1)Akce (11)Subjekty (6)

NOC KOSTELŮ 2019

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů.

Foto k akci

Typ: Jiný typ akce Místo konání: LiberecNoc kostelů ve vratislavické kapli

Mše, tvořivá dílnička pro děti, biblický příběh pro děti, vystoupení sboru, prohlídka kaple Vzkříšení s komentáře, ztišení v kapli za tónů varhan.

Foto k akci

Typ: Jiný typ akce Místo konání: Kaple Vzkříšení, Vratislavice


Noc kostelů ve vratislavickém kostele

Návštěva kostelní věže, vystoupení sborů, komentovaná prohlídka kostela, prohlídka varhan s ukázkou hudby, modlitba.

Foto k akci

Typ: Jiný typ akce Místo konání: Kostel Nejsvětější Trojice, Vratislavice nad Nisou


Noc kostelů v Rochlici

Vystoupení sborů Cantemus a Kvintus, výstava bohoslužebných předmětů a oděvů, kvíz k reáliím a historii kostela, prohlídka kostela a přilehlých prostor.

Foto k akci

Typ: Jiný typ akce Místo konání: Kostel sv. Jana Křtitele


Noc kostelů v kostele sv. Antonína

Mše, výstava obrazů Michaila Ščigola, výtvarné tvoření, kvíz, ochutnávka mešních vín, prohlídka kostela, vystoupení sborů, výklad o varhanách s ukázkami hudby, modlitba a požehnání lidu.

Foto k akci

Typ: Jiný typ akce Místo konání: Kostel sv. Antonína Velikého


Noc kostelů v kostele sv. Kříže

Možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem, vystoupení sborů, moderovaná prohlídka kostela, varhanní koncert a výklad o varhanách.

Foto k akci

Typ: Jiný typ akce Místo konání: Kostel Nalezení sv. Kříže


Noc kostelů v Ruprechticích

Mše, komentovaná prohlídka kostela, výtvarné dílny a soutěže pro děti, prohlídka kůru, ukázky židovských tanců, krátký film ze života františkánů, ukázky gregoriánských chorálů, prohlídka klášterní kaple, ticho a meditace.

Foto k akci

Typ: Jiný typ akce Místo konání: Kostel sv. Antonína Paduánského, Liberec